Ny håndbok i miljøterapi

Miljøterapi som behandlingsform har eksistert i mer enn 100 år. Likevel er dette et fag det kan være vanskelig å fange essensen i. I boken får en oppdatert kunnskap og konkrete metoder for hvordan arbeidet kan utføres.

Ny bok om miljøterapi utgitt på Fagbokforlaget

​Boken har fått tittelen Håndbok i miljøterapi – til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming. Her samles både oppdatert grunnlagskunnskap, overordnede perspektiver og konkrete metoder.

Også områder hvor miljøterapeuter arbeider, men som er lite studert, er presentert i boken. Dette gjelder for eksempel miljøterapeuter i spesialavdelinger i grunnskolen og miljøterapi i barnevernsinstitusjoner.

Gjennom en blanding av overordnede blikk og konkrete råd og tips bidrar boken til at tjenesteyterne kan gjøre kloke og velbegrunnede valg som gjør en positiv forskjell for den enkelte.

Jarle Eknes, leder Stiftelsen SOR
 

Bokens 30 kapitler fordeles over følgende deler:

  • Kunnskapsgrunnlaget
  • Atferd som utfordrer – forståelse og tilnærming
  • Barn og unge
  • Brukererfaringer og samarbeidspartnere
  • Psykisk helse
  • Kartlegging og dokumentasjon
  • God samhandling

Boken er skrevet av landets fremste fagpersoner fra utdanningsinstitusjonene og kliniske miljøer, samt en rekke brukerrepresentanter. Den vil være til nytte både i utdanning og i praktisk miljøterapeutisk arbeid. 

Jarle Eknes, leder av Stiftelsen SOR, skriver i forordet at boken er er et svært kjærkomment hjelpemiddel for alle som jobber tett på brukergruppen, og som gjennom samhandling, relasjonsbygging og målrettede strategier ønsker å bidra til gode liv og motvirke uhelse.

- Gjennom en blanding av overordnede blikk og konkrete råd og tips bidrar boken til at tjenesteyterne kan gjøre kloke og velbegrunnede valg som gjør en positiv forskjell for den enkelte. Jeg håper og tror at håndboken vil bidra både til ydmykhet og selvtillit hos miljøterapeuter og alle som er involvert i råd og veiledning til dem som driver med miljøterapi, skriver han.

Boken kan bestilles via Fagbokforlaget.

Tilbake til NKUP

 
Sist oppdatert 26.07.2022