Pakkeforløp kreft hos barn

Pakkeforløp for kreft skal ”bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp”.

Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak.

Det er utarbeidet et hoveddokument for pakkeforløpet ”kreft hos barn” og fire diagnoseveiledere (for leukemi, lymfekreft på halsen, hjernesvulster og kreftsvulster andre steder i kroppen). Lenkertil dokumentene nederst på denne siden.

Mistanke om kreft​

Dersom det er ”mistanke om kreft” (definisjon se diagnoseveilederne. Veilederene står listet opp under) vil barnet bli henvist til den lokale barneavdelingen for videre utredning. Dersom utredningen konkluderer med at det foreligger ”begrunnet mistanke om kreft” (definisjon se diagnoseveilederne) henvises pasienten umiddelbart til ett av de fire barnekreftsentrene (OUS, Haukeland, St. Olav og UN​N). Når henvisningen mottas (vanligvis per telefon) startes pakkeforløpet.

Det er definert veiledende forløpstider fra start pakkeforløp til oppstart utredning, fra start utredning til diagnosesetting, fra diagnose til oppstart av behandling og en total forløpstid fra start pakkeforløp til start behandling. Forløpstidene er ikke en pasientrettighet men veiledende, og avdelingene vil bli målt på dette.

Pakkeforløpet ”kreft hos barn” ble startet 1. september 2015 som en innkjøringsperiode og startet for fullt fra 1. januar 2016.

Diagnoseveiledere​

Sist oppdatert 06.01.2023