Barnekreftregisteret

Det nasjonale kvalitetsregisteret for barnekreft registrerer alle tilfeller av kreft hos barn under 15 år i Norge.

Et nærbilde av et kort

Det jobbes med å utvide aldergrensen opp til 18 år. Barnekreftregisteret har eksistert siden 1985 og fikk nasjonal status i 2013. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig, hvilket innebærer at barnekreftregisteret er en del av Kreftregisteret.

Kreftregisteret samarbeider tett med blant annet klinikere, helseforetak og patologilaboratorier. Registeret har en referansegruppe med fagpersoner som arbeider med kreft hos barn.

Formå​​l

Barnekreftregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til barn med kreft. Kvalitetsregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft.

Sist oppdatert 06.01.2023