Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere

​Uttalt tretthet/fatigue er et vanlig symptom både under og etter kreftbehandling. Kronisk tretthet defineres ved at plagene varer i 6 måneder eller mer, og rammer mellom 15-35% av voksne kreftoverlevere.
Kronisk tretthet kan påvirke funksjonsevne negativt, sosial yteevne og arbeidsevne, og kan føre til betydelig redusert livskvalitet.

Medarbeidere ved Kompetansetjenesten har nylig publisert en artikkel om Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere, hele artikkelen kan leses her: Tidsskriftet for den norske legeforening

Sist oppdatert 02.11.2017