Verdens AIDS-dag 1. desember 2020

​Tilbake til hovedsiden

Verdens AIDS-dag 1. desember 2020

Verdens AIDS-dag er en solidaritetsdag for de som lever med hiv eller aids og dagen har vært markert siden 1988. Hvert år fokuseres det på et bestemt tema. I år er «Global solidaritet, delt ansvar» det overordnede tema for dagen.

På verdensbasis lever ca. 38 mill. mennesker med hiv og litt over 25 mill. av disse får antiviral behandling. I 2019 fikk hele 1.7 mill. nye personer hivdiagnosen og 690 000 døde av aidsrelaterte sykdommer, så kampen mot infeksjonen er ikke over.

Målet til WHO/UNAIDS var at innen 2020 skulle 90 % kjenne til diagnosen sin, 90 % av disse skulle være på antiviral behandling og 90 % av de på behandling skulle være uten påvisbart virus (i praksis ikke seksuelt smittsomme) – se under. UNAIDS langsiktige mål er å utrydde hiv som en offentlig helsetrussel innen 2030.

Kilde: Uniads
~

Kilde: https://www.unaids.org/en/resources/909090

Norge har trolig oppnådd målsetningen med 90-90-90 og det har vært en nedgang i meldte hivtilfeller de senere årene, spesielt blant menn som har sex med menn. Dette skyldes dels at man snarest mulig starter behandling når hivdiagnosen stilles (raskere ikke seksuelt smittsom), at risikoutsatte grupper testes hyppigere og at det gis tilbud om PrEP (preeksponeringsprofylakse) til de med høy risiko for hivsmitte.  

Følg HivNorge sin faglige markering av Verdens AIDS-dag. Fagkonferansen 1. desember strømmes direkte via Facebook, Instagram og YouTube og ~sendingen begynner klokken 10.00 (ikke nødvendig å melde seg på - https://www.hivnorge.no/kalender/digital-verdens-aidsdag/ ).

 Forfatter: Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Sist oppdatert 01.11.2022