Trichomonas

​Tilbake til praktiske anbefalinger

Trichomonas vaginalis (TV/Trichomoniasis/Trichomonas infeksjon) er en seksuelt overførbar infeksjon (soi) forårsaket av Trichomonas Vaginalis (TV), en encellet protozo (flagellat). Infeksjonen sees relativt sjelden i Norge, men er den hyppigst forekommende soi på verdensbasis som kan behandles med antibiotika. Hos kvinner kan TV infisere skjede, uretra eller parauretrale kjertler. Hos menn er infeksjonen vanligvis i uretra.
Ikke-seksuell smitte kan unntaksvis forekomme, da flagellaten kan overleve opptil et døgn utenfor kroppen, f.eks. på toalettseter, håndklær og i badstuer.

 Symptomer og funn

Inkubasjonstid er 1-4 uker.

Kvinner:
  • 10-50 % asymptomatiske.
  • økt mengde vaginal utflod, gjerne grålig til gulgrønn farge, kløe/sårhet i vulva, smerter ved samleie, dysuri og/eller lukt.
  • sår i vulva, vulvitt, vaginitt (erytematøse slimhinner med petekkier) kolpitt («jordbærcervix»). PH alltid over 4.5.
Menn:
  • 15-50 % er asymptomatiske og presenterer vanligvis som seksualpartner til infisert kvinne.
  • uretral utflod og/eller dysuri,ev. uretral irritasjon, økt vannlatningsfrekvens. Sjelden purulent uretral utflod, prostatitt eller balanopostitt.

​Komplikasjoner

Graviditet: Det er evidens for at TV er assosiert med preterm fødsel og lav fødselsvekt.
SOI/HIV: Trichomoniasis medfører økt smitterisiko for annen soi pga. inflammasjon, og økt risiko for HIV-overføring.

Diagnose

Molekylær test; Nucleic acid amplification test (NAAT)/PCR gir best sensitivitet og er gullstandard for diagnostisering.
Mikroskopi; Vaginal utflod hentes med bomullspinne eller plastøse, blandes med en dråpe saltvann på et objektglass med dekkglass over.
Våtutstryket bør avleses innen 10 min. Sensitivitet høyest hos kvinner med utflod, hvor en kan finne mobile trichomonader ved lysmikroskopi. 
 

 
Kvinner:
  • Pinneprøve fra bakre fornix til mikroskopi eller pinneprøve (legetatt eller selvtatt) fra skjeden til NAAT/PCR.
Menn:
  • Testing av kontakter til TV positive kvinner og bør vurderes ved persisterende uretritt.
  • Uretral pinneprøve eller første porsjon urin til NAAT/PCR analyse, eller ev. dyrkning.

Behandling

Metronidazole 400-500mg to ganger daglig i 5-7 dager eller Metronidazole 2g oralt som enkeltdose
Alternative regimer: Tinidazole 2g oralt som enkeltdose (registreringsfritak)
Alkohol bør unngås under behandlingen og i minst 48 timer etterpå pga. risiko for disulfiram-liknende reaksjon.

Graviditet og amming: Noen klinikere anbefaler å utsette behandling til andre trimester. Høydoseregimer bør unngås ved graviditet. Metronidazol kan påvirke smak av morsmelk. Unngå høye doser ved amming, eller anbefal pause fra amming ved engangsdosering i 12-24 timer for å redusere barnets eksposisjon.

Smittesporing
Partnere bør behandles samtidig og seksuell kontakt bør unngås i minst en uke. Partnere siste fire uker bør screenes for annen soi (klamydia, gonore, syfilis og HIV) og behandles for TV.
 

Behandlingssvikt

Persisterende eller residiverende TV kan forårsakes av inadekvat behandling, reinfeksjon eller resistens.

Oppfølging

Test of cure om pasienten forblir symptomatisk etter behandling eller ved residiv av symptomer.

Kilder

Video, mikroskopi av trichomoniasis, Harald Moi. 

Dokument- og fagansvarlig
Karianne Nodenes, Ovelege, Olafiaklinikken
Åse Haugstvedt, Overlege, Olafiaklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner
Sist oppdatert 27.06.2023