Testing for seksuelt overførbare infeksjoner (soi) hos menn med symptomer

Tilbake til praktiske anbefalinger

Ved symptomer fra urethra hos seksuelt aktive menn (link til seksualanamnese) bør man teste for seksuelt overførbar infeksjon (soi), inkludert hiv og syfilis avhengig av risiko. Dette fordi menn normalt ikke har utflod og cystitt er sjeldent hos menn uten urinveisanomali. Test for soi også ved symptomer fra anus eller hals hos menn som har sex med menn (msm). Når det gjelder asymptomatiske menn og testing for soi se; link til testing av asymptomatiske personer

Symptomer/funn:

Penis; dysuri, irritasjon/kløe i uretra, utflod, meatus erytem

 Anus; svie, smerter utflod, blødning (aktuelt hos msm)

Hals; faryngittsymptomer (sjeldent, som regel msm)

Prøver (pcr):

  • Første porsjon urin (10-20 ml) for PCR-testing av klamydia, gonoré og eventuelt mykoplasma. (testing for Mycoplasma genitalium kun ved indikasjon).
  • Ved gulgrønn utflod tas også prøve til gonorédyrkning for resistensbestemmelse. 
  • Hos menn som har sex med menn tas i tillegg pinneprøve fra hals for PCR-testing av gonoré, samt pinneprøve fra anus for PCR-testing gonoré og klamydia. Ved proktitt uten annen åpenbar årsak testes det også for mykoplasma på anusprøven. 

Behandling; 

Doxycyklin tbl 100 mgx2 peroralt i 7 dager ved klinisk/symptomgivende uretritt før prøvesvar foreligger (link til pasinfo om doxycyklin behandling). Dersom doxycyklin er kontraindisert (allergi, bruk av isotretinoin, mistanke om dårlig compliance mm) er behandlingen azitromycin tbl 500 mg, 2 tabletter som engangsdose. (link til pasinfo om azitromycin behandling).

Ved negative prøver:

Diagnosen blir uspesifikk uretritt etter klinisk vurdering, forutsatt at prøvene ikke ble tatt for tidlig (helst 2 uker etter smitterisiko for klamydia og MG). Ved vedvarende plagsomme symptomer etter doxycyklinbehandling kan man gi azitromycin 1 tbl a 500 mg dag 1. deretter ½ tbl x 1 daglig i de neste 4 dager (totalt 3 tbl over 5 dager). Uten kliniske funn og ved mistanke om psykosomatikk (for eksempel subjektive plager etter utroskap) bør man ikke gi gjentatte behandlinger med antibiotika. Henvis om mulig til en venerologisk klinikk for mikroskopering eller til urolog ved vedvarende plager. Diagnosen uretritt stilles per definisjon ved mikroskopering av uretralt utstryk (> fire leukocytter per synsfelt i 1000xforstørrelse i minst fem synsfelt).

Virus gir en sjelden gang nedre genital inflammasjon (se tabell under)

 
Etiologi av nedre genital inflammasjon*;

 
Mikroorganismer -  Forekomst (%)
Klamydia trachomatis    25-40
Mykoplasma genitalium  10-20
Ureaplasma urealyticum 10?
Neisseria gonorrhoeae  <1
Trikomonas -  sjeldent i Norge
Adenovirus                 <1
Herpes virus – ikke uvanlig, men ukjent forekomst
Andre mulige årsaker; anaerobe bakterier, virus, ennå ukjente bakterier eller immunologisk betinget inflammasjon
Mulig assosiasjon til Bakteriell vaginose hos kvinnelig partner. 
Ukjent i 40-60 prosent av tilfellene  

 

Kilder:

*Moi H, Maltau JM. (2013) Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. 3. utgave. Oslo: Gyldendal

 
Ehåndboka Oslo universitetssykehus; https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

 

International Union against sexually transmitted infections (IUSTI); https://iusti.org/treatment-guidelines/ 

Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Sist oppdatert 03.05.2022