- pasientinformasjon

Smitteoppsporing

​Tilbake til pasientinformasjon

Smitteoppsporing innebærer tiltak for å finne personer som har vært i risiko for å ha blitt smittet med en infeksjon. Personer som kan være smittet med en seksuelt overførbar infeksjon (soi) skal gjøres oppmerksomme på at de kan ha infeksjonen, samt tilbys undersøkelse og eventuelt behandling. 

 
Smitteoppsporing er avgjørende for å redusere videre smitte. 
Det er viktig å være klar over at soi ikke alltid gir symptomer, dvs. du kan være smittet selv om du ikke har plager. Derfor må alle partnere du
kan ha smittet, eller som kan ha smittet deg, teste seg. 

 
Smitteoppsporing er også viktig for å unngå at du blir smittet tilbake av en partner som ikke har testet seg og fått behandling, og for å forhindre
komplikasjoner hos personer uten symptomer.

 
Smittevernloven har klare bestemmelser om pasientens plikt til å delta i og legens plikt til å foreta smitteoppsporing. Dette gjelder kun soi som er definert som allmennfarlig smittsom sykdom (hiv-infeksjon, gonoré, syfilis, genital klamydiainfeksjon, hepatitt A, B og C).  En person som er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom har ifølge smittevernloven plikt til å gi nødvendige opplysninger om hvem smitten kan være overført fra og hvem smitten kan ha blitt overført til. Vedkommende har også plikt til å ta imot og følge den personlige smittevernveiledningen som gis for å hindre at sykdommen blir overført til andre.

 

Fremgangsmåte

Smitteoppsporing kan gjøres på ulike måter, ev. en kombinasjon av disse:

 
1. Du gir selv beskjed til aktuelle partnere om at de må teste seg. Dette er spesielt vanlig ved klamydiainfeksjon. Når det gjelder f.eks. gonoré og syfilis kan du si i fra selv, men vi vil helst ha navn på partnere så vi kan følge med på om de tester seg.

 
2. Vi kontakter partnere du har gitt oss opplysninger om. Dette gjøres ved brev eller telefon, og eventuelt via Gaysir. Vi har taushetsplikt og gir ingen informasjon som kan identifisere deg til dine partnere. For at vi skal finne riktig person, trenger vi så mange opplysninger om partnerne som mulig; gjerne navn, adresse, telefonnummer og alder, ev. nick.

 

Smittekontakter

Dersom du har fått informasjon om at du kan være smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, har du plikt til å søke lege og la deg undersøke (undersøkelse og ev. behandling er gratis). Dersom du har mottatt et brev fra oss, men velger å oppsøke annen lege, ønsker vi at legen din returnerer brevet til oss. Da vet vi at du har testet deg og du unngår at vi sender deg flere brev.

 

Kilder


 


 

Dokument- og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, Overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Signe Ragnhild Haave Kaste, Helsesykepleier, Olafiaklinikken

Sist oppdatert 08.07.2021