sarcoptes scabiei

Skabb

Tilbake til praktiske anbefalinger

Skabbmidden er 0.3-0.5mm lang. Hunnmidden lager ganger i huden hvor hun legger egg og disse blir til larver etter 3-4 døgn. Grunnet vår tids renslighet har en smittet person et relativt lite antall midd på kroppen. Viktig å informere pasientene om at skabb ikke har noe med urenslighet å gjøre (vil da også oppleves mindre stigmatiserende å gi beskjed til nærkontakter). Smitte overføres via direkte hudkontakt (sexpartner, foreldre og barn), og i sjeldne tilfeller via sengetøy, håndklær og klær.

Hudkontakten må vanligvis vare i 15 min for smitteoverføring (unntak er skorpeskabb med stort antall midd, men denne er sjelden og sees kun hos immunsupprimerte). Det tar som oftest flere uker fra smitte til man får symptomer (3-6 uker). Har man derimot hatt skabb tidligere kan det gå bare noen dager før utslett og kløe oppstår.

Symptomer og funn
Kløe og utslett (oppklorte papler/vesikler) på hender og resten av kroppen. Kløen forverres av varme og er mer uttalt om natten. Papler på penis/scrotum sammen med kløende utslett på kroppen er nesten patognomonisk for skabb. Selve kløen og utslettet skyldes en hypersensitivitetsreaksjon (på skabbens avføring).

 
Diagnostikk
Anamnesen er viktig. Spør alltid om nærkontakter klør, boforhold, hva som forverrer kløen og om utslett genitalt (ikke alle pasienter viser dette uoppfordret). Se etter skabbganger mellom fingre, på håndledd, brystvorter, ev. genitalia. Ved tilgang på mikroskop kan man prøve å få skabben til å feste seg på en tynn nål eller liknende (finnes i enden av en skabbgang som en mørk «prikk»). Men dette krever trening.

 
Behandling
Permetrim krem 5% (Nix 30 gram, reseptfri), påføres hele kroppen (på tørr hud) unntatt hodet (gjelder voksne), skal sitte på i 12 t før dusj. Hendene smøres på nytt etter hver håndvask i dette tidsrommet. Behandlingen gjentas etter 1 uke. Voksne kan trenge 2 tuber til en behandling.
Anbefales ikke for gravide (kan bruke benzylbenzoat).

 
Alternativ behandling; Benzylbenzoat 33% liniment; påsmøres totalt 3 ganger med 5 min intervaller, så dusj etter 24 t.

 
Stromectol (Ivermectin®) 3 mg tbl per oralt (200 μg/kg kroppsvekt) som engangsdose. Behandlingen gjentas etter 2 uker. På registreringsfritak og pris ca. kr 2000 for 20 stk og ca. kr 550 for 4 stk. Eks; person på 60 kg skal ha totalt 12 mg som gjentas etter 10-14 dager.

 
Klær og sengetøy vaskes på 60 grader. Tekstiler som ikke tåler vask kan legges vekk i 5 dager. Alle familiemedlemmer bør behandles samtidig.

 
Annet
Kløen kan vedvare i mange uker etter behandlingen (gi gjerne gruppe 2 steroider lokalt). Det har vært en økning av solgte skabbmidler og antall legebesøk relatert til skabb. Man vet ikke om dette skyldes resistensutvikling for midlene eller om det hovedsakelig skyldes behandlingssvikt (det er en omstendelig prosess å gjennomføre behandling og sanering riktig).

 
Kilder

 

 
Moi H og Maltau JM (2013) Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. 3.utgave. Gyldendal Akademisk.

 
Dokument-og fagansvarlig:
Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

 
Karianne Nodenes, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken


 

Sist oppdatert 21.10.2021