Proktitt

​Tilbake til praktiske anbefalinger

Proktitt er betennelse i distale 10-12 cm av analkanalen (rektum). Infeksiøs proktitt kan være seksuelt overført og prøver (pcr) til gonoré og klamydia bør derfor tas av alle som har hatt reseptiv analsex og seksuelt overførbar infeksjon (soi) ikke kan utelukkes.

Symptomer 
Ved akutt proktitt: mucopurulent utflod fra anus, anorektal blødning (friskt blod), obstipasjon, følelse av inkomplett defekasjon og tenesmer (endetarmskramper). Personer med mild eller kronisk proktitt kan oppleve kun obstipasjon og eventuelt en følelse av inkomplett defekasjon.
Ved akutt proctokolitt (inflammasjon i rektum og colon) er i tillegg diare og
abdominalsmerter.
Ved enteritt (inflammasjon i tynntarmen, for eksempel smittet på reise) er vanntynn diare, kvalme/oppkast, magekramper, sykdomsfølelse, feber og vekttap.
 
Funn ved proktitt (proctsoskopi): puss i lumen, ødem i slimhinnen, kontaktblødning, evt ulcerasjon

Diagnostikk:
PCr-prøve for klamydia og gonoré. Klamydia og gonoréinfeksjoner i anus er vanligvis asymptomatiske og det er derfor viktig å teste alle som har hatt reseptivt analt samleie siste 6 mnd, inkludert asymptomatiske menn som har sex med menn (msm). LGV (lymfogranuloma venerum) må mistenkes hos msm med sykehistorie suspekt på inflammatorisk tarmsykdom. LGV skyldes klamydia serovar L1-L3 og krever lengre behandlingstid enn vanlig klamydiainfeksjon. Alle positive klamydiaprøver fra anus hos msm bør testes for LGV og laboratoriet må gjøres oppmerksom på dette dersom det ikke gjøres rutinemessig.
Ved sår tas prøve direkte fra såret til PCR-undersøkelse for herpes simplex virus (HSV) og treponema pallidum (syfilis).
Det bør ved proktitt og mistanke om soi alltid tas blodprøve for hiv, syfilis, og evt hep B/C (obs vindusperiode).
Ved mistanke om infestasjon med en protozo (Entamoeba histolytica/Giardia lamblia), må det tas avføringsprøve med tanke på dette. Symptomene kan være lette med kun endring i avføringsmønster og luftplager. Den vanligste årsaken er smitte i forbindelse med kontaminert.

Behandling avhenger av funn og prøveresultater. Ved sterk klinisk mistanke om herpes gis valaciklovir 500 mg x 2 i 5-10 dager. Ved positiv klamydia, gis doksysyklin 100 mg x 2 i 1 uke (evt i 3 uker dersom LGV). 
Ved positiv gonoré gis ceftriaxone 1 g i.m.
Det må informeres om seksuell avholdenhet under behandlingsperioden samt viktigheten av smitteoppsporing og partnerbehandling.

Kilder:
Sexually Transmitted Parasitic Diseases, Clin Colon Rectal Surg. 2004
2013 European Guideline on the management of proctitis, proctocolitis and enteritis caused by sexually transmitted pathogens, Int Journal of STD&AIDS 2014

 Dokument- og fagansvarlig: 

Trine Brumoen, Overlege, Olafiaklinikken.

Åse Haugstvedt, Overlege, Olafiaklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner


Sist oppdatert 01.02.2022