Veileder for helsepersonell

PEP i primærhelsetjenesten

Tilbake til praktiske anbefalinger

PEP- posteksponeringsprofylakse - ved risiko for hivsmitte via sex.

Dersom en pasient kommer og forteller at han/hen/hun har hatt ubeskyttet sex og mener selv at det foreligger risiko for hivsmitte – skal PEP igangsettes?

Først må det kartlegges hvor mange timer det er etter smitterisiko. Helst bør behandlingen startes innen 4 timer, men den kan igangsettes opptil 72 timer etter eksponering. Deretter må grad av risiko vurderes. Når det gjelder seksuell smitte er smittsomheten direkte korrelert til virusnivået i blod og genitale sekreter. Vellykket behandling med hivmedisiner vil redusere virusmengden i blod til under målbare verdier. Derfor er risiko for hivsmitte fra personer som er velbehandlet på hivmedisiner svært lav uavhengig av kjønn og seksualpraksis. «Hivpositive uten SOI og med stabil hiv-RNA < 50 kopier/ml er i praksis ikke smittsomme» (se Nasjonale retningslinjer for hiv 2020). Transmisjonsraten avhenger av type eksponering; se tabell under.

Antatt transmisjonsrate for hiv ved ubeskyttet eksponering fra kjent hivpositiv som IKKE står på behandling
​Eksponeringstype​Antatt transmisjonsrate
​Reseptivt analt samleie​1 av 90
​Reseptivt analt samleie med sædavgang​1 av 65
Reseptivt analt samleie uten sædavgang​​1 av 170
​Insertivt analt samleie​1 av 666
​Insertivt analt samleie, ikke omskåret​1 av 161
​Insertivt analt samleie, omskåret​1 av 909
​Reseptivt vaginalt samleie​1 av 1000
​Insertivt vaginalt samleie​1 av 1219
​Reseptiv oralsex (oral partner som utfører fellatio)​< 1 av 10.000
​Insertiv oralsex (genital partner)​< 1 av 10.000
​Sæd på øyet​< 1 av 10.000

Aktuell risikosituasjon; at pasienten har hatt ubeskyttet analt eller vaginalt samleie(ev. kondomsprekk) med person som har en ubehandlet hivinfeksjon eller med ukjent person i miljøer hvor hivprevalensen er høy. For eksempel blant enkelte grupper av menn som har sex med menn (msm) som praktiserer chemsex (sex under rus), går på sauna, deltar på sexfester/ gruppesex o.l. 

PEP anbefales som regel ikke dersom;

  • kontakten står på hivbehandling, er fullt virussupprimert og verken kontakt eller pasient har annen kjent seksuelt overførbar infeksjon (soi)
  • ved kondomsprekk eller ubeskyttet vaginalsex med ukjent partner fra land hvor hivprevalensen er lav
  • ved oralsex uten sædavgang

Ved oppstart av PEP;

Serologi; hiv, hepatitt B, hepatitt C, og syfilis. Klinisk kjemisk; Hb, hvite med diff, trombocytter, kreatinin, ALAT og ALP. Gravitest av kvinner i fertil alder (dersom positiv; kontakt nærmeste infeksjonsmedisiner). Hvis mulig start hepatitt B vaksinering (hvis ikke kjent immunitet).

Soi prøver (pcr);

  • Kvinner/menn som har sex med kvinner; gonore og klamydia (urinprøve fra menn, vaginalpinneprøve fra kvinner som hun kan ta selv), ev. gonore pinneprøve fra hals (menn/kvinner) og anus (kvinner) avhengig av seksuell praksis.
  • Menn som har sex med menn; gonore og klamydia fra anus (pinneprøve som pasienten kan ta selv), urinprøve til gonore og klamydia, samt gonore fra hals (pinneprøve).

Behandling;

Emtricitabin/Tenofovir disoprixil (Mylan) 1 tbl x 1 samt raltegravir (Isentress) 600 mg 2 tbl x 1 (ikke sammen med antacida med aluminium/magnesium eller jerntilskudd). Alle de tre tablettene tas til ca. samme tidspunkt hver dag i 4 uker.

Da medisinene må skrives ut på H-resept (dvs av sykehusspesialist) bør alle akuttmottak og storbylegevakter i Norge ha ferdige doser med PEP tilgjengelig.

OBS: interaksjoner/kontraindikasjoner – sjekk på www.hiv-druginteractions.org (ved spørsmål kontakt nærmeste infeksjonsmedisiner).

Vanligste bivirkninger (1/10); generell sykdomsfølelse, kvalme, oppblåsthet, trøtthet, svimmelhet, løs/ vandig avføring, nedsatt appetitt, søvnproblemer, hodepine og magesmerter. Vanligvis er bivirkningene milde og raskt forbigående. Ved utslett eller influensalignende symptomer under behandlingen må pasienten kontakte lege (kan være en allergisk reaksjon eller primær hivinfeksjon).

Oppfølging;

Etter 2 uker, ny soi-screening og kontroll av biokjemiske blodprøver dersom unormale utgangsprøver eller ved symptomer. Blodprøver etter 4 uker med hiv, syfilis, hepatitt C og ALAT, samt etter 3 måneder samme prøver og i tillegg ASAT (ved påvist hep C og/eller forhøyet ALAT skal det rekvireres hep C RNA prøve).

Send med pasienten «PEP etter seksuell eksponering for hivsmitte» som ligger under «Pasientinformasjoner».

Kilder:

Ehåndboka OUS, https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Sist oppdatert 01.02.2022