Etter seksuell eksponering for hiv-smitte

Pasientinformasjon PEP

Tilbake til pasientinformasjon

Hva er PEP?

PEP står for post-eksponerings profylakse, og er en kur med hiv behandling som tas i 4 uker. Kuren benyttes for å minske risiko for hivsmitte dersom man nylig (innen de siste 72 timer) har vært i høy risiko for smitte.

Selv om PEP er veldig nyttig i nødsituasjoner, er bruk av kondom en bedre måte å beskytte seg mot hiv. Dersom du har hatt behov for PEP flere ganger siste året kan heller PrEP være aktuelt for deg. 

Trenger jeg PEP?
Du bør ta kontakt med helsevesenet for rådgivning hvis du, i løpet av de siste 72 timene, har hatt ubeskyttet sex med en du mistenker kan ha ubehandlet hiv.
Selv om personen du har hatt sex med (smittekontakten) er kjent hiv-positiv, betyr ikke det at du er blitt smittet. Sannsynligheten for å bli smittet avhenger av flere faktorer:

*Hvilken type seksuell kontakt du har hatt. For eksempel gir det å bli penetrert ved analsex («bottom» eller «passiv analsex») høyere smitterisiko enn å penetrere ved analsex («top» eller «aktiv») og vaginal sex.

*Tilstedeværelse av andre seksuelt overførbare infeksjoner, rifter, sår og ejakulasjon øker sjansen for overføring av viruset.

*Hvis smittekontakten er kjent hiv-positiv, avhenger risikoen for overføring av viruset av mengden virus hos smittekontakten, og om personen står på hiv behandling eller ikke.

*Hiv-positive som står på ART med ikke-målbart virus i blodet (såkalt velbehandlet hiv) smitter i praksis ikke ved seksuell kontakt.

*Hvis du mener at du har behov for PEP, be om hjelp umiddelbart. Behandlingen virker best om den blir påbegynt så raskt som mulig, helst innen 4 timer etter eksponering, senest innen 72 timer. Hver time teller, så ikke vent.

Det er viktig å vite at det ikke alltid er behov for PEP etter ubeskyttet sex. Helsepersonell vil hjelpe deg med å vurdere risikoen du har vært i, og om du vil ha behov for PEP. Dersom smittekontakten ikke har hiv, kan du selvfølgelig ikke bli smittet med hiv.
PEP reduserer risikoen for å bli smittet, men det gir INGEN GARANTI mot hiv-smitte og det eliminerer IKKE risikoen for hiv-smitte.

Hva innebærer en PEP behandling/kur?

Vanligvis består PEP behandlingen av tre ulike hiv-medisiner: kombinasjonen tenofovir- og emtricitabine (i én tablett) og isentress. Disse tas hver dag i en måned. Du vil få en start-dose fra legen, og så få en elektronisk resept på resten av kuren. Denne henter du ut på apoteket. Husk å ha med legitimasjon. Behandlingen er gratis.


Alle sykehusapotek skal ha PEP på lager. Lokale apotek har derimot ikke alltid det. Du bør IKKE VENTE på å få det bestilt inn da det er viktig å ta tablettene hver dag.


Følgende apotekene i Oslo har alltid medikamentene på lager:

  • Apotek 1 Storgata 8, 0155 Oslo
  • Vitus Apotek Jernbanetorget 4B, 0154 Oslo (Alltid åpent)
  • Apotek 1 Legevakten, Storgata 40, 0182 (Alltid åpent)

PEP kuren varer i 30 dager og har som regel få bivirkninger. Det blir tatt blodprøver og tester for seksuelt overførbare infeksjoner av deg før, under og etter kuren. Siste hivtest blir tatt 12 uker etter at du startet med PEP. Du vil vanligvis få tilbud om vaksinasjon mot hepatitt B, rådgivning rundt hepatitt C og testing for andre seksuelt overførbare infeksjoner som syfilis, klamydia og gonoré.


Hvor kan jeg få tak i PEP?

PEP administreres fra legevakt. Alle legevakter i Norge er pålagt å kunne tilby PEP. Oslo Legevakt, Storgata 40 er døgnåpen 7 dager i uken. Det er viktig at du forteller helsepersonellet at du tror du trenger PEP. De vil da sørge for at du blir vurdert så raskt som mulig. PEP behandlingen er gratis.


Hvor raskt bør jeg starte med PEP?

Så raskt etter som mulig. Jo raskere man starter behandling, jo bedre virker den. PEP har god forebyggende effekt når man starter behandlingen innen 72 timer etter at man har vært i risiko for HIV smitte. Det finnes ingen dokumentasjon på at behandlingen har effekt ved oppstart etter 72 timer


Hvor lenge skal jeg ta PEP?

Man må ta PEP i 4 uker. Det er viktig at man fullfører hele kuren for at den skal ha optimalt effekt.


Hvilke medisiner skal jeg ta?

PEP er normalt sett en kombinasjon av to gule tabletter med virkestoffet raltegravir 600mg (Isentress®) som tas SAMMEN MED en blå tablett som inneholder virkestoffene: tenofovir og emtricitabine. Disse tas samtidig en gang daglig. I noen tilfeller kan legen foreskrive en annen behandling enn raltegravir og emtricitabine/tenofovir


Hvordan tar jeg PEP?

Dette vil stå på etiketten, vanligvis starter behandlingen med to gule tabletter (raltegravir) og en blå tablett (emtricitabine/tenofovir).

Etter første dose bør medisinen tas som følger:
*Raltegravir (Isentress®) (gul): 2 tabletter samtidig hver dag i 4 uker.
*Emtricitabine/tenofovir (blå): 1 tablett hver dag i 4 uker
NB: Alle 3 tablettene skal tas samtidig, dvs 3 tabletter til ca samme tid en gang om dagen).


Har PEP noen bivirkninger?

De færreste vil oppleve bivirkninger med PEP. De vanligste bivirkningene (1/10) er generell sykdomsfølelse, kvalme, oppblåsthet, trøtthet, svimmelhet, diaré-lignende avføring (løs eller vandig avføring), nedsatt appetitt, søvnproblemer, hodepine og magesmerter. Normalt sett vil bivirkningene være milde og raskt forbigående. Hvis bivirkningene oppleves så plagsomme at det blir vanskelig å fullføre kuren, er det viktig at du tar kontakt med stedet hvor du startet PEP behandlingen.

Hvis du får utslett eller influensalignende symptomer mens du tar medisinene kan dette skyldes en allergisk reaksjon mot medikamentene. Men slike symptomer kan også oppstå ved en hivinfeksjon, så hvis du opplever å få utslett eller influensalignende sykdom mens du tar PEP, eller i tiden etter at kuren er fullført, er det viktig at du kontakter lege så raskt som mulig.

Hvilke tester må jeg ta?

 Blodprøver: Det er viktig å ta en HIV-test før du starter med PEP for å være sikker på at du ikke allerede er smittet. Det vil også bli tatt nyre- og leverprøver da PEP kan forårsake skader på lever og nyrer, dog forkommer dette meget sjeldent.

   SOI-tester for klamydia, gonoré, syfilis, hepatitt B and C

 Hepatitt B vaksinasjon: Hvis du ikke allerede er vaksinert mot hepatitt b, blir det anbefalt dette, da hepatitt B i likhet med hiv, kan smittes seksuelt. Enkelte grupper er mer utsatte for smitte av hepatitt b, og for disse vil vaksinasjonen være gratis. Les mer om dette kan være aktuelt for deg på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hepatitt/hepatitt-b/

Virker PEP?
Det er i utgangspunktet lav risiko for hiv smitte ved ett enkelt samleie eller seksuell kontakt. Studier viser at det er liten sannsynlighet for å bli smittet med hiv hvis du tar PEP riktig og innenfor gitt tidsramme. Men, PEP virker ikke hver gang og noen kan bli smittet med hiv selv om man har tatt PEP som foreskrevet. PEP har dårligere effekt om man ikke fullfører kuren eller glemmer å ta en eller flere tabletter.

Hva hvis jeg glemmer å ta tablettene?

*Mindre enn 24 timer siden dosen skulle vært tatt: ta den glemte dosen umiddelbart, og ta neste dose til normal tid.

*24–48 timer forsinkelse: Ikke ta tabletten(e) du har glemt. Vent til du normalt sett skulle tatt neste dose, og fortsett med kuren som normalt.

*Mer enn 48 timer forsinkelse: Ikke ta flere tabletter. Kontakt de som startet behandlingen for oppfølgingstester

Kan jeg ta PEP om jeg er gravid?
Ja. ART som raltegravir og tenofevir/emtricitabine blir benyttet av hiv-positive kvinner under svangerskapet. Informer legen din hvis du er gravid eller ammer for å diskutere eventuelle fordeler og ulemper ved en PEP-kur.

Hva om jeg bruker andre medikamenter?
Det er veldig viktig at legen blir informert hvis du tar andre medikamenter. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, kosttilskudd og helsekost, da enkelt av disse kan påvirke PEP-behandlingen (syrenøytraliserende midler som for eksempel Link). Alltid sjekk med lege før du begynner å ta noe nye medisiner når du tar PEP.

Kan jeg ha sex mens jeg bruker PEP?
Vi anbefaler på det sterkeste å bruke kondom frem til man får sikkert svar på hiv-testen. Den siste hiv testen blir tatt 12 uker etter oppstart av PEP. Man kan få kondomer gratis på de fleste helsestasjoner eller klinikker som driver med seksuell helse. Man kan også bestille på www.gratiskondomer.no

Hvem kan støtte meg i denne perioden?
Lege og sykepleiere ved klinikkene for seksuell helse er der for å hjelpe deg. De kan også hjelpe til med å sette deg i kontakt med frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner i byen du bor i. Det kan også være god hjelp i å snakke med noen du stoler på blant venner og familie.

Hva skjer når jeg har fullført PEP behandlingen?
Klinikken vil anbefale deg regelmessig testing for HIV, Syfilis, klamydia, gonoré og hepatitt ut i fra hva slags seksuell praksis du har. Du kan også få hjelp til å vurdere om du bør starte med PrEP.

Kilder

https://www.hivfag.no/

https://www.bashh.org/guidelines

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-infeksjonsmedisin/aktuelt/2020/hiv-retningslinje-2020/

Dokument- og fagansvarlig

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Michelle Hanlon, overlege, Olafiaklinikken

Sist oppdatert 10.01.2023