Om oss i Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner

Til forsiden ​til Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)

 

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner (NKSOI) ble opprettet i 2012. NKSOI en nasjonal aktør som jobber for å øke kunnskap om testing, behandling og forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner. Hovedsaklig mot helsepersonell og organisasjoner som møter personer i risiko for smitte, men også blant allmenheten. Tjenestens kjerneaktiviteter er fagutvikling (innhenting og utbytte av kunnskap og erfaring), kunnskapsformidling og forskning innenfor området seksuelt overførbare infeksjoner, og med spesielt fokus på grupper i populasjon som er særlig utsatte for smitte. Vi har ikke behandlingsansvar for pasienter, men alle som er tilknyttet kompetansetjenesten jobber også klinisk med pasienter på Olafiaklinikken.

Internettadresse: nksoi.oushf.no (ikke www. foran)

Ansatte i NKSOI:

  • Åse Haugstvedt, lege, leder NKSOI.
  • Elin Kristine Gjennestad, sykepleier
  • Ivana Randjelovic, lege
  • Karianne Nodenes, lege
  • Marie Aasterød, sykepleier
  • Michelle Hanlon, lege
  • Odd-Arne Heidsær, sykepleier
  • Signe Ragnhild Kaste, helsesykepleier
  • Trine Kjus Brumoen, lege
Ansatte i NKSOI.PNG

Til forsiden ​til Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)

Sist oppdatert 27.06.2023