Informasjon om vaksinasjon mot hepatitt B

Hepatitt B vaksine

Tilbake til pasientinformasjon

​Hepatitt B

Hepatitt B er et virus som kan gi akutt leverbetennelse, eller kronisk infeksjon som kan føre til leversvikt og leverkreft. Viruset kan smitte ved ubeskyttet sex og via blod, f.eks. ved stikk/deling av blodig sprøyte eller fra mor til barn. Tiden fra man blir smittet til man blir syk er fra seks uker til seks måneder, vanligvis to til tre måneder. Hepatitt B er lite utbredt i Norge, men er svært vanlig på verdensbasis med over 350 millioner smittede (se land med høy forekomst).

Vaksinen

Det finnes vaksine mot hepatitt B. Dersom du har gjennomgått infeksjonen tidligere er du beskyttet mot ny infeksjon (såkalt immunisert) og trenger ikke vaksinering. Personer som er spesielt utsatt for smitte kan få gratis vaksine. Dette gjelder f.eks. menn som har sex med menn og personer som selger seksuelle tjenester (se fullstendig liste over målgrupper hvor vaksinasjon dekkes av Folketrygden)

Før, eller samtidig med første dose, blir det tatt en blodprøve av deg for å se om du allerede har vært smittet med hepatitt B. Vaksinen gis i overarmen. Det gis vanligvis tre vaksinedoser som fordeles over minst seks måneder (0-1-6 md.) for å oppnå langvarig beskyttelse mot hepatitt B.

Bivirkninger

Bivirkninger etter hepatitt B-vaksine er som oftest milde og forbigående:

  • Lette lokalreaksjoner med ømhet og rødhet forekommer hos mer enn 10 %
  • Systemiske bivirkninger i form av ledd- eller muskelsmerter, tretthet, feber og hodepine forekommer hos 1-10 %

Allergiske reaksjoner er rapportert, men alvorlige (anafylaktiske) reaksjoner forekommer svært sjelden. Du skal alltid vente 20 minutter på klinikken etter en vaksine for å observere ev. alvorlige bivirkninger.

Du skal ikke ta vaksinen dersom du

  • Har kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
  • Tidligere har reagert med en alvorlig reaksjon på samme vaksine
  • Har akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
     

Vaksiner registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK (les mer her). Det er mulig å reservere seg for dette.

Kilder:

FHI: Hepatitt B – veileder for helsepersonell

FHI: Hepatitt B-vaksine og hepatitt B-immunglobulin - veileder for helsepersonell

Dokument-og fagansvarlig:

Signe Ragnhild Haave Kaste, Helsesykepleier, Olafiaklinikken.

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Sist oppdatert 08.07.2021