Stjerneforelesere til digital fagdag om narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Den 9. desember foreleser de internasjonalt anerkjente forskerne Lois Choi-Kain, Elsa Ronningstam og Anthony Bateman på NAPPs digitale fagdag.

Publisert 30.11.2022
Sist oppdatert 19.02.2024
Illustrasjon som viser spørsmåltegn inne i lyspærer
– Vi har vært heldige og fått tak i et stjernelag av forelesere til den digitale fagdagen vår om narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Det er bare å glede seg. Her blir det garantert mye å lære, sier Napp-leder Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs. 

Hun har god grunn til å være fornøyd med programmet. De store, internasjonale forskernavnene kommer tett.  ​

lsa Ronningstam: Hva er narsissisme?

Først ut: Nestoren Elsa Ronningstam, toneangivende forsker og behandler innen feltet i mer enn 35 år. På fagdagen stiller hun spørsmålet: Hvordan kan vi identifisere og forstå narsissisme og narsissistisk patologi? 

Ronningstam er professor ved Harvard universitetet, og klinisk psykolog ved Gunderson Outpatient Program ved McLean sykehus nær Boston, USA. Det er et spesialisert behandlingsprogram for personlighetsforstyrrelser.  Ronningstams spesialfelt er narsissistisk personlighetsforstyrrelse, et tema hun har forsket på og skrevet om i over tre tiår. Mer enn 100 publikasjoner er det blitt, blant (veldig mye) annet den kjente læreboken Identifying and Understanding the Narcissistic Personality.  

Lois Choi-Kain: Behandlingsmodellen GPM

Professor og psykiater Lois Choi-Kain har videreutviklet behandlingsformen Good Psychiatric Management (GPM). GPM ble først etablert av John Gunderson, som var Choi-Kains mentor. Professor Choi-Kain har justert og tilpasset GPM til bruk i behandling av ungdom og mennesker med narsissistisk personlighetsforstyrrelse. I dag arbeider Choi-Kain som leder av Gunderson Personality Disorders Institute ved McLean sykehus like utenfor Boston i USA. 

GPM er en evidensbasert behandlingsmodell for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Modellen brukes også i behandling av andre typer personlighetsvansker. På NAPPs digitale fagdag den 9. desember skal Choi-Kains forelese om hvordan GPM kan tilpasses og brukes i behandling av mennesker med narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

​Anthony Bateman: Kan MBT tilpasses? 

Den britiske psykiateren og psykoanalytikeren Anthony Bateman er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med å utvikle mentaliseringsbasert terapi (MBT) for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. 

På den digitale fagdagen 9. desember skal professoren, forskeren og ikke minst klinikeren snakke om bruk av MBT i behandling av mennesker med narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Her pågår det flere forskningsprosjekter internasjonalt. Det gir håp om at det vil komme en dokumentert effektiv behandling for denne personlighetsforstyrrelsen i nær fremtid. 

Jane Fjermestad-Noll: Hvordan bygge behandlingsallianse?   

Det er også norsk ekspertise på programmet på fagdagen. Jane Fjermestad-Noll er psykiater og leder personlighetspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus. Hennes spesialfelt som både kliniker og forsker er forståelse og behandling av narsissistisk personlighetsforstyrrelse. I sitt doktorgradsarbeid undersøkte hun depresjon og narsissistisk personlighetsforstyrrelse. 

Hennes tema på den digitale fagdagen er hvordan man kan bygge en god behandlingsallianse med pasienter med narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Fjermestad-Noll vil diskutere overføring og motoverføring, og vil bruke rikelig med eksempler fra film og media til å illustrere tema.   

Jan Ole Røvik: Åpen og skjult narsissisme 

Siste foreleser ut er Jan Ole Røvik. Han er spesialist i psykiatri og underviser ved Institutt for psykoterapi ved Universitetet i Oslo, som han ledet fra 2010-2016. Røvik er også psykoterapiveileder ved Oslo universitetssykehus. 

I sin forelesning skal Røvik se nærmere på psykoterapi med pasienter med åpen og skjult narsissisme. I utgangspunktet virker de forskjellige, men Røvik fremholder at dynamikk i den terapeutiske prosessen er lik. Det har konsekvenser for diagnostisering og behandling. 

Fagdagen vil foregå på engelsk.

 

Nytt fra NAPP