Behandling av personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser kan behandles. De fleste opplever stor forbedring i livskvalitet etter behandling, og en del blir helt friske. Lengde og intensivitet på behandlingen varierer etter alvorlighetsgrad og individuelle behov.

Gruppeterapi av personlighetsforstyrrelser

Den vanligste formen for behandling av personlighetsforstyrrelser er samtalebehandling over lenger tid. Behandlingen skjer ofte som en kombinasjon av individualterapi og gruppebehandling med andre som har liknende utfordringer. Målet er å redusere symptomer, øke livskvalitet og bedre fungering i hverdagen.  

Behandlingen vil kunne hjelpe deg til å bli tryggere på deg selv og andre. Dette innebærer blant annet å forstå deg selv bedre og bygge sterkere og tryggere relasjoner til menneskene rundt deg. Dermed er det lettere å fungere i hverdagen og få brukt ressursene dine. 

Trenger jeg behandling?  

Kjenner du deg igjen i tegnene til personlighetsforstyrrelse? Eller har du vært igjennom behandling for psykiske lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelse eller rus, uten å oppleve varig bedring? Da kan det være aktuelt med utredning og behandling for personlighetsforstyrrelse.  

Vil du lære mer om personlighetsforstyrrelser? Klikk her. 

Hvordan søke utredning og behandling?  

Dersom du ønsker utredning for personlighetsforstyrrelse kan fastlegen henvise deg til psykiatrisk poliklinikk, ruspoliklinikk eller avtalespesialist.  

Går du allerede til utredning eller behandling kan du også spørre terapeuten din om utredning av personlighetsforstyrrelse.  

Skreddersydd behandling  

Samtalebehandling kan foregå individuelt, i gruppe eller en kombinasjon av disse. Det vil være en psykiater, psykolog eller annet godt utdannet helsepersonell som sammen med deg bidrar til å oppnå bedring. I terapien får du støtte til å utforske og jobbe med sammenhengen mellom hendelser, tanker, følelser og atferd.  

Spesialisert behandling for personlighetsforstyrrelser 

For mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse kan det være aktuelt med spesialisert behandling over en periode på 1-3 år.  

I Norge tilbys følgende spesialiserte behandlingsprogram:  

  • Dialektisk adferdsterapi (DBT)  
  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT) 
  • Skjematerapi (ST) 
  • STEPPS/STAIRWAYS. 

Felles for disse tilnærmingene er at de: 

  • er godt strukturert og forutsigbare 
  • kombinerer gruppekurs, individuelle samtaler og gruppebehandling. 
  • oppfordrer deg til å ta kontroll over eget liv 
  • har aktive terapeuter som bekrefter og hjelper deg å forstå sammenhenger mellom følelser, tanker, hendelser og atferd 
  • arbeider målrettet mot dine individuelle mål 

I spesia​​​liserte behandlingsprogram får din behandler regelmessig veiledning og arbeider i team der de drøfter behandlingene.  

Arrangementer

Nytt fra NAPP

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri skal bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse. Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men også mot brukere og befolkningen.
Les mer om NAPP her
Kreated Media via Unsplash
Sist oppdatert 23.06.2023