Hvor går grensen mellom smertelindring og rus?

Opioider er nyttig medisin som brukes hver dag og er helt nødvendig i behandlingen av mange pasienter. Men langvarig bruk kan være problematisk.

Elin B. Øvrebø
Publisert 22.03.2019
Sist oppdatert 12.02.2021
Illustrasjonsfoto: Most photos

Illustrasjonsfoto: Most photos

​12. mars gjestet professor Audun Stubhaug ved Avdeling for smertebehandling radioprogrammet Ekko i NRK.  Ambulanselege og forsker ved NTNU, Arne Skulberg, deltok også i programmet. Temaet var «Kva er forskjellen mellom rusmisbrukar og pasient?».

Noen ganger er det slik at vi som helsepersonell må stille oss spørsmål om langvarig bruk av sterke smertestillende er feil for pasienten.

– Ved langvarig bruk har vi et ønske om at det skal føre til økt funksjon eller livskvalitet for pasienten. Altså skal man ikke bare være ute etter smertelindring, men det skal forbedre liv. Det er en del av avtalen vi prøver å gjøre med våre pasienter. Hvis vi starter med dette, skal vi måle effekten på fornuftige ting. For eksempel på at man er mer aktiv, mer sosial, at man klarer mer, og har det bedre med seg selv. Den typen effektmål må du ha og så må du vurdere det underveis. Dette oppnås ikke for alle og da må vi hjelpe dem til å trappe ned og erstatte det med andre typer behandling, enten det er aktiviteter, psykologiske metoder, trening. Det er krevende. Derfor må vi også jobbe tverrfaglig og ha mange ulike typer kompetanser inn for å hjelpe mennesker. Og så må vi ta folk på alvor. Vi kan ikke komme ovenfra og bare si at «nå skal du slutte med dette». Det er mange som føler at de har en god kontroll på bruken, at det hjelper dem i livet, forklarer Stubhaug i opptaket.


Vil du høre hele programmet med Stubhaug og Skulberg?
Det kan du gjøre her!