E-læringskurs

Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer har utviklet et e-læringskurs om medfødte stoffskiftesykdommer. Det er utviklet for leger i sykehus og allmennpraksis, og kan også være nyttig for annet helsepersonell som arbeider med pasienter med medfødt stoffskiftesykdom.

Medfødte stoffskiftesykdommer er en mangfoldig gruppe tilstander, antallet kjente diagnoser er raskt økende. Det kliniske bildet er bredt da praktisk talt alle organsystemer kan affiseres, og alle grader av alvorlighet forekommer. Ofte affiseres flere organsystemer samtidig.

Når skal man mistenke at medfødt stoffskiftesykdom foreligger?

Kurset skal gi struktur i diagnostisk tilnærming, for når og hvordan utredning skal foregå.

Du bør beregne ca 30 minutter for å gjennomføre kurset.

E-læringskurs om medfødte stoffskiftesykdommer

SOS-regimet

Når barn, ungdom eller voksne har en stoffskiftesykdom med risiko for stoffskiftekrise (metabolsk krise), må voksne rundt personen vite hva SOS-regimet er og hvordan det gis. Her vil du lære om hva en stoffskiftekrise er, når det er nødvendig å starte et SOS-regime, og hvordan du lager selve SOS-blandingen.

Du bør beregne ca 30 minutter for å gjennomføre kurset.

E-læringskurs om SOS-regimet

Eksterne e-læringskurs 

Lenke til åpne e-læringskurs på nettsiden til Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM). Aktuelt kurs om hyperammonemi, som kan være nyttig både for eksperter og nybegynnere.

E-læringskurs om diett ved stoffskiftesykdommer med feil i omsetting av protein

Kurs om diett ved feil i omdanningen av protein - Sjelden.no

Podkaster fra populære artikler publisert i Journal of Inherited Metabolic Disease (JIMD)

Lenke til podkaster på nettsiden til Journal of Inherited Metabolic Disease - Wiley Online Library
Sist oppdatert 12.12.2022