Prøvetaking

Informasjon om korrekt prøvetaking og forsendelse.

På nettsidene til Seksjon for medfødte metabolske sykdommer kan man finne informasjon om korrekt prøvetaking og forsendelse, noe som er svært viktig for diagnostikk av disse sykdommene. De ulike analysene krever ulike prøvematerialer, prøvemengde, preanalytisk håndtering og for flere av analysene er det helt sentralt at materialet sendes frosset på tørris. Dersom det haster må laboratoriet kontaktes på tlf 23 07 10 48, og pass på at lokalt laboratorium virkelig får sendt prøvene samme dag!

Generell veileder i pediatri og Akutt veileder i pediatri finnes egne kapitler som omhandler prøvetaking, også i en akutt fase.

Rekvisisjonen for medfødte metabolske sykdommer finnes her i e​n utfyllbar PDF-versjon. Det er meget viktig at feltet for "kliniske opplysninger" fylles ut da hvilke analyser som rekvireres baseres på pasientens kliniske symptomer og funn. Fyll ut all bruk av medikamenter og spesiell ernæring.​

Sist oppdatert 01.02.2023