Oppdager genetisk hjertesykdom tidligere

En poliklinikk for pasienter med genetisk hjertesykdom gjør at man kan oppdage alvorlig sykdom hos pasienter før det er for sent.

Hedda Holth
Publisert 27.10.2016
En persons hånd som holder et gult leketøy

​- Gjennom å ha denne poliklinikken har vi økt kunnskapen om en pasientgruppe hvor mange dessverre dør altfor unge. Man oppdager dessverre gjerne slik sykdom ved at noen får plutselig hjertestans, sier overlege Kristina Haugaa som leder arbeidet på poliklinikken.
Poliklinikken har for tiden to leger og tre sykepleiere i deltidsstillinger.

Rammer unge

Symptomene på genetisk hjertesykdom som rammer oftest i ung alder. Det mest synlige er idrettsutøvere som kollapser på arenaen. Felles for de genetiske hjertesykdommene er at de ofte debuterer i barne- eller ungdomsårene og at de viser seg som besvimelser og hjerterytmeforstyrrelser. Dette er relativt sjeldne sykdommer, men fordi de har store ringvirkninger er de viktige å kjenne til. Sykdommene poliklinikken først og frem konsentrerer seg om er arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC), hypertrofisk kardiomyopati (HMC), lang QT tid syndrom (LQTS) og andre arvelige hjerterytmeforstyrrelser.

På poliklinikken tar man inn hele familier knyttet til enkeltpasienter som har hatt slike episoder. De blir undersøkt med blant annet gentester for å se om det er flere i familien som har samme sykdom. Pasientene blir fulgt opp og man ser etter de tidlige tegnene på disse sykdommene.
 – Fordelen er at man kan oppdage sykdom og behandle den hos flere før den får et eventuelt fatalt utfall.