En vannmasse med trær og åser i bakgrunnen

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus er til for både barn, unge og voksne. Tjenesten utgår både fra CFS/ME- senteret som tar seg av pasienter over 18 år, og CFS/ME teamet ved Barneavdeling for nevrofag som har ansvaret for barn og unge.

Kontakt oss

Kompetansetjenesten baserer seg på den samlede kompetansen, og drives etter kravene i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

    Sist oppdatert 29.09.2022