Forskning

Pågående forskning innen barnerevmatologiske sykdommer i Norge

Det er stor fag- og forskningsaktivitet innen barnerevmatologi ved flere universitetssykehus i Norge, universitetssykehusene imellom, og ved nordisk og internasjonalt samarbeid.

Nasjonale og internasjonale studier dere flere sentra i Norge deltar

NASJONALE

• MinJIA - Strategier for optimalisert behandling ved Juvenil Idiopatisk Artritt: Randomisert kontrollert studie angående effekt av leddpunksjoner med kortikosteroider ved oppstart av biologisk behandling. Norsk multisenterstudie (OUS, UNN, St. Olav, Haukeland) utgående fra barnerevmatologisk avdeling, OUS ved professor Berit Flatø. For mer informasjon, se https://clinicaltrials.gov  NCT 04614311 
• NorJIA - Kjeveleddsaffeksjon, bein- og munnhelsens betydning for livskvalitet for barn med barneleddgikt; et samarbeidsprosjekt med St. Olav Hospital/Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU), Haukeland universitetssykehus /Universitetet i Bergen (UiB) og Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus (OUS)/ Universitetet i Oslo (UiO), samt Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, Midt- og Nord-Norge.
For mer informasjon, se https://clinicaltrials.gov  NCT 03904459 
• Kartlegging av skjelettfunn av MR-helkropp hos barn for å kunne tolke undersøkelser av barn med mulig sykdom. Sammenlikning av funn hos friske barn og barn med kronisk betennelse i skjelettet (CRMO). Prosjektet utgår fra barneradiologisk avdeling, OUS ved prosjektleder og overlege Lil-Sofie Ording Müller. Deltagende sentra er OUS, UNN og St. Olav.
• MoBaJIA - Betydning av miljøfaktorer ved barneleddgikt. Et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus (OUS)/ Universitetet i Oslo (UiO), den norske mor, far og barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet og JIA kohorter fra OUS, UNN, ST. Olav, Haukeland. Utgående fra OUS v/ prosjektleder, professor Helga Sanner og PhD stipendiat Sigrid Valen Hestetun

INTERNASJONALE

• PharmaChild - Longitudinell internasjonal multisenter studie med farmakologisk overvåking; et internasjonalt samarbeidsprosjekt med øvrige nasjonale deltakere: St. Olavs Hospital/NTNU og Rikshospitalet, OUS. Internasjonalt ansvarlig er Paediatric Rheumatology International Trials Organization (PRINTO). For mer informasjon, se https://clinicaltrials.gov  NCT01399281
• EUROFEVER - Internasjonal multisenter registerstudie for autoinflammatoriske sykdommer; et internasjonalt samarbeidsprosjekt med øvrige nasjonale deltakere: St. Olavs Hospital/NTNU, Haukeland Universitetssykehus/UiB og Rikshospitalet, OUS (UiO). Internasjonalt ansvarlig er Paediatric Rheumatology International Trials Organization (PRINTO).
• Revisjon av ILAR-kriteriene for klassifisering av barneleddgikt; et internasjonalt samarbeidsprosjekt med øvrige nasjonale deltakere: UNN/UIT og Rikshospitalet, OUS. Internasjonalt ansvarlig er Paediatric Rheumatology International Trials Organization (PRINTO), nasjonal koordinator: Marite Rygg, St. Olavs hospital, NTNU. 

Under følger en oversikt over aktiviteten i NAKBUR og ved universitetssykehus i alle helseregioner.

I NAKBUR  (2021)

På Haukeland universitetssykehus (2021)

På Oslo universitetssykehus (2021)

På St. Olav Hospital (2021)

På Universitetssykehuset Nord Norge, UNN (2021)

Sist oppdatert 20.09.2021