Ansatte og medarbeidere

Her finner du en oversikt over ansatte og medarbeidere tilknyttet kompetansetjenesten

Overlege ved ortopedisk avdeling, OUS Ullevål.
Kaare har det overordnede ansvaret for Nasjonal Kompetansetjeneste for Albuekirurgi.

Gunnar rund.gif

E-post: kaamid@ous-hf.no

Spesialfysioterapeut ved ortopedisk avdeling, OUS Storgata. 
Tonje har det koordinerende ansvaret ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Albuekirurgi.

Tonje Sirkel.gif

Spesialfysioterapeut ved ortopedisk avdeling, OUS Ullevål.

Gøran rund.gif

Fysioterapeut ved ortopedisk avdeling, OUS Ullevål. 

Emil sirkel.png

Overlege ved ortopedisk avdeling, OUS Ullevål.

Emil sirkel.png


Sist oppdatert 13.01.2023