Albuefondet - en kilde for fagutvikling og kompetanse

Hvert år har KTAK muligheten til å gi ut 300 000,- i midler for store og små prosjekt. I år tildelte KTAK blant annet midler til to fysioterapeuter på Diakonhjemmet sykehus for utvikling av en kunnskapsbasert fagprosedyre for behandling av pasienter med albueprotese.

​Fysioterapeutene Inger Storrønning (Spesialist i ortopedisk fysioterapi) og Silje Mari Urdal Sand (Spesialfysioterapeut) jobber begge på Diakonhjemmet sykehus hvor majoriteten av pasienter med behov for albueproteser blir operert. Med midler fra KTAKs fond kunne fysioterapeutene frikjøpes fra klinisk arbeid for å utvikle fagprosedyren. Prosjektet føyer seg inn i rekken av nye fagprosedyrer som utvikles feltet de siste årene.

Skjermbilde 2021-09-14 kl. 12.05.37.png

"Med støtte fra KTAK fikk vi anledning til å gjøre en kunnskapsoppsummering, og skrive en fagprosedyre med anbefalinger vi kan dele med kollegaer både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Vi synes det er flott at det finnes et fond som støtter et slikt klinikknært og viktig arbeid." - Inger og Silje


KTAK kan bidra til finansiering av kursavgift, hospiteringsutgifter og forskningsprosjekter - herunder oppstarts- og avslutningsmidler, driftsutgifter, forskerlønn og enkeltstående utgifter. Fondet er myntet på alle helsepersonell som jobber med albuepasienter.

Dette vektlegges i søknaden:

  • Klinisk og pasientnært forskningsarbeid
  • Utgifter i forbindelse med hospitering
  • Albuerelaterte kurs og seminar
  • Klinisk effekt av behandling og rehabilitering
  • Frikjøp av forskere til albuerelatert forskning
  • PhD.-søknader med navngitt kandidat
  • Mastergradsøknader med navngitt kandidat
  • Nye søkere prioriteres

Har du spørsmål eller ønsker å søke om midler?

Da kan du sende mail til oss eller lese mer her.

Sist oppdatert 26.01.2022