Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen syns- eller hørselshemning og psykisk lidelse.

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) har som hovedmålsetting å sikre hørselshemmede, døve, svaksynte, blinde og døvblinde mennesker et like godt tilbud innenfor psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til.

NBSPH kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun behersker og foretrekker. Det kan være norsk tegnspråk, taktilt tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, tegnspråktolk eller bruk av tekniske hjelpemidler.

NBSPH består av tre enheter:

  • Barne- og ungdomsenheten
  • Voksenenheten
  • Kompetanseenheten

Tjenesten jobber også med kompetansespredning rettet mot brukere, helse- og omsorgstjenesten og andre tjenesteytere.

ICD-10: F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, H90, H91, H93, H53, H54.

Rapporter​

De nasjonale tjenestene rapporterer direkte til en elektronisk tjeneste. Du kan lese den årlige rapporten på deres nettsider. 

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Sist oppdatert 15.09.2022