Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med eggstokkvev

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr fertilitetsbevarende behandling til kvinner som skal gjennomgå en behandling som kan skade fruktbarheten.

Når det foreligger medisinsk indikasjon tilbyr tjenesten utredning og behandling med uttak av eggstokkvev, bearbeidelse og langtidslagring av vev, og eventuelt tilbakesetting av eggstokkvev for å re-etablere fertilitet.

Tilbudet gis til pasienter som skal gjennomgå en behandling som har stor risiko for å skade fruktbarheten, eller hvor det foreligger en sykdom eller tilstand som med
stor sannsynlighet fører til for tidlig tap av fertilitet. Utredning og uttak av vev skjer gjennom tett samarbeid med alle helseregioner.

Denne behandlingen krever spesialisert kompetanse og er derfor sentralisert ​i en nasjonal behandlingstjeneste. Det vises til egne henvisningskriterier.

Behandlingstjenesten er tilknyttet Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo
universitetssykehus HF.

ICD-10: C50; C81; C82; C40; C41; G35, mv.

​Hvordan foregår nedfrysing av eggstokkvev

Les om metoden ved ungkreft.no.

Om nedfrysing av eggstokkvev ved kreftlex.no

Hvem nedfrysing av eggstokkvev er mest egnet for?

 • Kvinner under 35 år.
 • Ingen barn fra før.
 • Tilstrekkelig eggstokkfunksjon ved tidspunkt for uttak av vev.
 • Behandling eller tilstand som gir høy risiko (> 50%) for sterilitet, og hvor det kan bli aktuelt å sette tilbake nedfrosset eggstokkvev.
 • Lav risiko for spredning til eggstokk.
 • Reell mulighet for fremtidig svangerskap etter behandling.

Andre relaterte behandlingstjenester

Fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft

Medisinsk vakttelefon:

 • 91 38 32 01
 • 23 07 02 19

E-post: Peter Fedorcsak på pfedorcs@ous-hf.no.

Ansvarlig person: Peter Fedorcsak

 • Line Bjørge
 • Anna Barbro Sætersdal
 • Anniken Golf Rokseth
 • Ellen Brodin
 • Gareth Greggains
 • Sigrun Kjøtrød
Sist oppdatert 15.09.2022