Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte

Vi tilbyr assistert befruktning i egnede fasiliteter til par som har potensiell blodsmitte.

Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte tilbyr assistert befruktning til enslige kvinner og par hvor en eller begge partnere er smitteførende med en alvorlig og kronisk seksuelt overførbar infeksjon. Tjenesten er etablert for å gi trygg og effektiv behandling for disse pasientene.

Behandlingstjenesten er tilknyttet fageksperter i infeksjonsmedisin og fertilitet/reproduksjon, og tilbyr helhetlig utredning og behandling for ufrivillig barnløshet hos kronisk smittede pasienter. Behandlingstilbudet er avgrenset til pasienter som er lavgradig kronisk smittet med HIV, hepatitt B eller hepatitt C.

ICD-10: N46, N97, Z21, B18

Tjenesten er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.​

Våre tilbud

Utredning og behandling av ufrivillig barnløshet hos pasienter med potensiell blodsmitte er likt vårt tilbud for andre pasienter. Behandlingen foregår imidlertid på Ullevål sykehus.

Les med om behandlingstilbud ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling 

Behandlingstjen​esten rapporterer årlig til Helsedirektoratet om aktivitet og resultater. 

Les våre årsrapporter ved ihelse.net

Henvisnende lege bes følge vanlige prosedyrer for henvisning til Reproduksjonsmedisinsk avdeling.  H​envisningen må alltid inneholde uttalelse fra pasientens lokal infeksjonsmedisiner eller gastroenterolog om diagnose, virusmengde og eventuell behandling.

Les mer om henvisning til Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Peter Fedorcsak / pfedorcs@ous-hf.no / tlf 23 07 02 19

Peter Fedorcsak 

  • Bente Magny Bergersen
  • Gareth Greggains
  • Guri Fløttum
  • Harald Steinum
  • Randi Ofstad
  • Siren Skrede
  • Vegard Skogen​
Sist oppdatert 15.09.2022