Markørrollen

Dette er et forum for deg som ønsker mer kunnskap om bruk av markørrollen i helsefaglig simulering. Markører brukes spesielt i psykisk helsevern, men også ved somatiske enheter viser det seg å være et nyttig tilskudd.

Tid og sted

Når

Kurset 23. mai er avlyst. Ny dato kommer. Meld interesse ved å sende en mail til påmelding!

Arrangør

Koordinerende enhet for medisinsk simulering i Helse Sør-Øst (RegSim Sør-Øst).
Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og interaktive øvelser. Dette gir mulighet for at du som deltager opparbeider deg mer kunnskap gjennom teori, praktisk trening og diskusjon med erfarne markører.

Innhold

  • Å være markør –erfaring og troverdighet.
  • Å spille en historie, å presentere en trenbar situasjon.
  • Anvendelse – hvordan bruke markøren.
  • Rekruttering av markører.

Forkunnskaper

Deltagerne har deltatt på grunnkurset «Train-the-Trainer i helsefaglig simulering». 

Kursets varighet: 6 timer med inntil 12 deltagere.