Vil du bli benmargsgiver?

For å kunne bli benmargsgiver, må du først være blodgiver, og du må være frisk og mellom 18 og 40 år.

​Først må du melde deg som blodgiver ved en av landets blodbanker. Se www.giblod.no eller Blodbanken i Oslo.

Registrering som benmargsgiver foregår ved blodbanken.

Er du villig til å gi stamceller?

  • Tenk at du selv eller en av dine nærmeste rammes av leukemi eller en annen alvorlig blodsykdom. Sjansen for å overleve mer enn noen få år er liten. Transplantasjon med stamceller høstet fra benmargen eller blodet kan redde liv.
  • Tenk å kunne gi friske stamceller til en pasient og derved redde pasientens liv.
  • Jo flere som er villige til å gi stamceller, jo flere pasienter kan få en egnet giver og bli transplantert.
  • Som frivillig i Benmargsgiverregisteret kan du bli spurt om å gi stamceller til en pasient.

Vil du verve deg til Det norske benmargsgiverregisteret?

  • Bare blodgivere kan verves. Kontakt din egen blodbank.
  • Som frivillig giver blir du først vevstypet. Det skjer med vanlig blodprøve.
  • Når du er vevstypet, blir opplysningene dine lagt inn i databasen i Benmargsgiverregisteret.
  • Når en pasient trenger transplantasjon, prøver vi å finne en giver som har de samme vevstypene som pasienten.
  • Først i forbindelse med selve transplantasjonen høstes stamcellene fra giveren.

Du kan lese mer om det å bli med i Benmargsgiverregisteret og hva det innebærer ved å lese vår vervebrosjyre  


Sist oppdatert 29.06.2022