Rekvisisjoner

Her finner du rekvisisjoner.

Rekvisisjoner ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS:

 se ous.labfag.no.

 

 

Rekvisisjoner ved andre laboratorier, OUS:

Seksjon for kreftcytogenetikk ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk utfører cytogenetiske analyser for rekvirenter fra alle helseforetak i Norge (Kromosomundersøkelse).

Forventet svartid for FISH- og array CGH-analyser er normalt 14 dager, og 21 dager for G-båndanalyser. 

Alle hasteprøver besvares innen 12 dager, både G-bånd- og FISH-analyser. Prøver som defineres som hasteprøver er leukemier eller mistanke om akutte leukemier, prøver fra pasienter som er ˂ 16 år, og differensialdiagnose for benigne versus maligne solide svulster.

Seksjonen kan kontaktes på telefon: 913 30 579

Rekvisisjoner til analysene

Skjema for digital utfylling:
Utskriftsvennlige skjema:

  • Mangler oppdatert rekvisisjon - lenke kommer

Sist oppdatert 24.01.2024