Illustrasjonsfoto

Immunologi og transfusjonsmedisin

Kontakt oss

Tjenestene dekker blant annet 

  • transplantasjonsimmunologi,  en landsfunksjon for all vevstyping og annen transplantasjonsimmunologisk utredning for organ- og stamcelletransplantasjon i Norge.
  • medisinsk immunologi inkl. allergologi
  • Blodbanken i Oslo (BiO), landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter ved OUS, Diakonhjemmet og Lovisenberg på døgnbasis. BiO inkluderer et nasjonalt kompetansesenter i blodtypeserologi.
  • spesiallaboratorium for medisinsk immunologi inkl. allergologi.
  • celledyrking til terapeutisk bruk i et GMP-godkjent Ex vivo cellelaboratorium
  • benmargsgiverregister (Det norske benmargsgiverregisteret)

 Fagområdet omfatter også forskningsvirksomhet, som inkluderer flere Jebsen sentere, et Nasjonalt senter for stamcelleforskning (Norwegian Center for Stem Cell Research, Stamcellesenteret), samt en kjernefasilitet i proteomikk (massespektrometri), samt en rekke forskningsgrupper. Omlag 300 personer arbeider innenfor de tre hovedområdene medisinsk service, forskning og undervisning.

Rekvisisjoner

Klinikk for laboratoriemedisins rekvisisjoner

Sist oppdatert 28.05.2020