En murbygning med et tre foran seg

Om Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet, som ble grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner. Foto: Hormonlaboratoriet

Kontakt oss

Vårt tjenestetilbud

Hormonlaboratoriet ligger på Aker sykehus og deler lokaler med Norges laboratorium for dopinganalyse (NLD). Laboratoriet disponerer totalt ca. 55 årsverk, og har en årsproduksjon på mer enn 400 000 analyser fordelt på ca. 100 forskjellige hormoner/metabolitter.

Hormonlaboratoriet har region- og landsfunksjon, men mottar også prøver fra utlandet. Av utførte hormonanalyser er omlag fire prosent fra pasienter innlagt ved OUS HF, rundt 88 prosent fra pasienter tilhørende Helse Sør-Øst områder og 8 prosent fra resten av landet.

Hormonlaboratoriet har sin egen forskningsgruppe i OUS, Biochemical endocrinology and metabolism research group. ​Hormonlaboratoriet utfører også laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Les mer her: Forskningstjenester​

Laboratoriet har en aktiv rolle i undervisning og rådgivning, og arrangerer blant annet laboratoriekurs for grenspesialister i endokrinologi og medarrangør av endokrinologikurs for allmennpraktikere.

Hormonlaboratoriet ledes av Venke Skeid.
Medisinskfaglig ansvarlig er Per Medbøe Thorsby.

Hormonlaboratoriet består av følgende enheter:

 • Automatiserte hormonanalyser og preanalyse
 • Endokrinologisk molekylærbiologi og forskning
  (inkl. Diabeteslaboratoriet, tlf.nr. 22 89 47 45 )
 • Fellesfunksjoner og kontorfag
 • Kvalitet
 • Medisinsk laboratorie-endokrinologi og fagutvikling
 • Spesialhormoner og manuelle analyser

Nyheter fra Hormonlaboratoriet

  Artikler fra Hormonlaboratoriet

   Sist oppdatert 03.10.2022