En murbygning med et tre foran seg

Om Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet, som ble grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner. Foto: Hormonlaboratoriet

Kontakt oss

Vårt tjenestetilbud

Hormonlaboratoriet ligger på Aker sykehus og deler lokaler med Norges laboratorium for dopinganalyse (NLD). Laboratoriet disponerer totalt ca. 55 årsverk, og har en årsproduksjon på mer enn 400 000 analyser fordelt på ca. 100 forskjellige hormoner/metabolitter.

Hormonlaboratoriet har region- og landsfunksjon, men mottar også prøver fra utlandet. Av utførte hormonanalyser er omlag fire prosent fra pasienter innlagt ved OUS HF, rundt 88 prosent fra pasienter tilhørende Helse Sør-Øst områder og 8 prosent fra resten av landet.

Hormonlaboratoriet har sin egen forskningsgruppe i OUS, Biochemical endocrinology and metabolism research group. ​Hormonlaboratoriet utfører også laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Les mer her: Forskningstjenester​

Laboratoriet har en aktiv rolle i undervisning og rådgivning, og arrangerer blant annet laboratoriekurs for grenspesialister i endokrinologi og medarrangør av endokrinologikurs for allmennpraktikere.

Hormonlaboratoriet ledes av Venke Skeid.
Medisinskfaglig ansvarlig er Per Medbøe Thorsby.

Hormonlaboratoriet består av følgende enheter:

 • Automatiserte hormonanalyser og preanalyse
 • Endokrinologisk molekylærbiologi og forskning
  (inkl. Diabeteslaboratoriet, tlf.nr. 22 89 47 45 )
 • Fellesfunksjoner og kontorfag
 • Kvalitet
 • Medisinsk laboratorie-endokrinologi og fagutvikling
 • Spesialhormoner og manuelle analyser

Artikler fra avdelingen

 • Barn med atopisk eksem som holder hender
  Atopisk eksem

  Atopisk eksem er en kronisk hudsykdom med symptomer som tørr hud og utslett som klør.

 • En pose peanøtter
  Allergifrykt

  Håkon har levd med frykt for peanøtter hele livet, men nå har ny kunnskap endret livet hans.

 • Diagram
  Studier på nye psykoaktive stoffer (NPS)

  De siste 10 årene har det vært en kraftig økning i antall nye psykoaktive stoffer (NPS) på rusmiddelmarkedet. NPS er stoffer som ligner på tradisjonelle rusmidler eller legemidler med ruspotensiale, men som ikke er regulert av internasjonal narkotikalovgivning.

Sist oppdatert 03.10.2022