En person som har på seg maske og hansker

Laboratorietjenester

Laboratoriene ved Oslo universitetssykehus tilbyr et bredt spekter av analyser innen ulike fagområder. I tillegg til rådgiving for bruk av analyser og tolking av analysesvar bidrar laboratoriene til forskningsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus.

Analyser og rekvisisjoner ved Oslo universitetssykehus:  

Seksjon for kreftcytogenetikk ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk utfører cytogenetiske analyser for rekvirenter fra alle helseforetak i Norge (Kromosomundersøkelse).

Forventet svartid for FISH- og array CGH-analyser er normalt 14 dager, og 21 dager for G-båndanalyser. 

Alle hasteprøver besvares innen 12 dager, både G-bånd- og FISH-analyser. Prøver som defineres som hasteprøver er leukemier eller mistanke om akutte leukemier, prøver fra pasienter som er ˂ 16 år, og differensialdiagnose for benigne versus maligne solide svulster.

Seksjonen kan kontaktes på telefon: 913 30 579

Rekvisisjoner til analysene

Skjema for digital utfylling:
Utskriftsvennlige skjema:

Analyseliste og rekvisisjoner for helsesektoren

På ous.labfag.no finner du samlet informasjon for rekvirenter i primær-, kommune- og spesialisthelsetjenesten om OUS sine laboratorieanalyser, hvordan rekvirere analyser elektronisk eller via rekvisisjoner. Du finner også informasjon om forsendelse av prøver, hvordan bestille prøvetakingsutstyr og hvordan komme i kontakt med laboratoriene og kunderådgiverne.
Besøk ous.labfag.no
Bilde av analyser

Rekvisisjoner fra rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag kan tilby rekvisisjon for referanseprøve før benmargstransplantasjon og rekvisisjon for kontroll kimerismestatus.

Tilgang til skjemaer
Blodprøver

Biobank

I klinikk for laboratoriemedisin er det etablert en sentralisert biobankenhet som skal håndtere prøvelogistikk for biobanker på vegne av forskere ved Oslo universitetssykehus. På vår nettside finner du blant annet informasjon om hva vi kan tilby, hvordan vi lagrer prøvene og prisliste.
Besøk nettsiden
Ansatt ser på prøver fra biobank

Forskning

Klinikk for laboratoriemedisin er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning.
Se alle forskninggruppene i klinikken
Dialog mellom kolleger

Nyheter fra Klinikk for laboratoriemedisin

    Artikler fra Klinikk for laboratoriemedisin

      Sist oppdatert 08.02.2024