En person som har på seg maske og hansker

Laboratorietjenester

Klinikk for laboratoriemedisin leverer diagnostikk og behandling innenfor laboratoriefag til de andre klinikkene i Oslo universitetssykehus samt til våre eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.

Analyseliste og rekvisisjoner for helsesektoren

På ous.labfag.no finner du samlet informasjon for rekvirenter i primær-, kommune- og spesialisthelsetjenesten om OUS sine laboratorieanalyser, hvordan rekvirere analyser elektronisk eller via rekvisisjoner. Du finner også informasjon om forsendelse av prøver, hvordan bestille prøvetakingsutstyr og hvordan komme i kontakt med laboratoriene og kunderådgiverne.
Besøk ous.labfag.no
Bilde av analyser

Rekvisisjoner fra rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisinske fag kan tilby rekvisisjon for referanseprøve før benmargstransplantasjon og rekvisisjon for kontroll kimersimestatus.
Tilgang til skjemaer
Blodprøver

Biobank

I klinikk for laboratoriemedisin er det etablert en sentralisert biobankenhet som skal håndtere prøvelogistikk for biobanker på vegne av forskere ved Oslo universitetssykehus. På vår nettside finner du blant annet informasjon om hva vi kan tilby, hvordan vi lagrer prøvene og prisliste.
Besøk nettsiden
Ansatt ser på prøver fra biobank

Forskning

Klinikk for laboratoriemedisin er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning.
Se alle forskninggruppene i klinikken
Dialog mellom kolleger

Nyheter fra Klinikk for laboratoriemedisin

Artikler fra Klinikk for laboratoriemedisin

 • Medisiner arrangert for å se ut som en DNA-kode
  Fremtidens plattform for genetisk tilpasset legemiddelbehandling

  Hele DNA-et ditt kan kartlegges i en vanlig blodprøve. Dette kalles helgenomsekvensering. En del av informasjonen kan fortelle oss hvilke legemidler og doser som virker godt eller dårlig hos deg som enkeltperson. Nå jobber vi med å utvikle...

 • En person som arbeider på et prosjekt
  Pasient nummer 10 000 diagnostisert ved gentest

  Siden Enhet for hjertegenetikk ble etablert i 1998, har 55 000 personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) blitt testet. Nå er akkurat pasient nummer 10 000 blitt diagnostisert og vi feirer disse med stor motivasjon for å arbeide videre t...

 • Ny influensavaksine for bedre fremtidig beskyttelse

  Om noen år kan en helt ny type influensavaksine bli brukt til sesonginfluensa eller fremtidige pandemier. Den nye vaksinen gir økt vaksineeffekt gjennom å etterligne strukturen til overflateproteiner på influensaviruset. Influensavaksinen e...

Sist oppdatert 08.09.2023