Nye referansegrenser for C-peptid og insulin fra 07.03.23

Hormonlaboratoriet har endret referansegrenser for C-peptid og insulin i serum. Endringene innebærer en liten justering av dagens grenser for å knytte oss opp mot en Dansk studie fra 2017 (Bükmann Larsen et al 2017).

Publisert 07.03.2023
Sist oppdatert 13.03.2023
Reference intervals for C-peptide and insulin derived from a general adult Danish population
Dansk studie fra 2017

​Nye referansegrenser (begge kjønn, aldersuavhengig)
C-peptid: 375 – 1480 pmol/L
Insulin: < 150 pmol/L​

For mer informasjon, se Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok:​
Diabetesutredning​
C-peptid i serum​ 
Insulin i serum​