Nye referansegrenser for C-peptid og insulin fra 6.11.2023

Hormonlaboratoriet har endret referansegrenser for C-peptid og insulin i serum. Vi har etablert aldersbestemte, og for barn også kjønnsdelte, referansegrenser.

Publisert 28.11.2023
Cobas-instrument til analyse av C-peptid og insulin
Cobas-instrument til analyse av C-peptid og insulin

Referansegrenser for voksne er hentet fra en dansk studie fra 2017 (Bükmann Larsen et al), og referansegrensene for barn er hentet fra en annen dansk studie fra 2019 (Frithioff-Bøjsøe et al).

Nye referansegrenser C-peptid:

C-peptid kvinner og menn, fastende (pmol/L)
≥ 18 år 375-1480

 

C-peptid jenter, fastende (pmol/L)
6 år 200-600
7 år 200-700
8 år 200-800
9 år 300-800
10 år 300-900
11 år 300-1100
12-17 år  400-1300

 

C-peptid gutter, fastende (pmol/L)
6 år 200-600
7 år 200-600
8 år 200-700
9 år 200-800
10 år 300-800
11 år 300-900
12-17 år 300-1100

Barn < 6 år kan ha ned til 160 pmol/L, øvre grense ikke bestemt.

Nye referansegrenser insulin:

Insulin kvinner og menn, fastende (pmol/L)
≥ 18 år < 150

 

Insulin jenter, fastende (pmol/L)
6 år 15-79
7 år 17-94
8 år 20-106
9 år 22-121
10 år 26-141
11 år 30-163
12-17 år 26-195

 

Insulin gutter, fastende (pmol/L)
6 år 12-63
7 år 14-74
8 år 17-88
9 år 20-103
10 år 23-118
11 år 25-133
12-17 år 23-159

Barn < 6 år kan ha ned til 6 pmol/L, øvre grense ikke bestemt.

For mer informasjon, se Hormonlaboratoriets brukerhåndbok (ous.labfag.no):
Diabetesutredning​
C-peptid i serum​
Insulin i serum