Ny metode og ny cut-off for TPO-antistoff fra 20.02.2024

Hormonlaboratoriet har endret analysemetode for måling av TPO-antistoff i serum.

Publisert 01.03.2024
Sist oppdatert 05.03.2024
Instrument Alinity i til tyreoidea-analyser

Foto: Hormonlaboratoriet

Instrument Alinity i til tyreoidea-analyser

Analysen utføres nå på automatisert Alinity i instrument fra Abbott. Det er en ikke-kompetitiv to trinns kjemiluminescens immunoassay metode som bruker TPO-belagte paramagnetiske mikropartikler som fast fase til å binde TPO-antistoff.

Korrelasjonen mellom ny og gammel metode er ikke god, så det er ikke mulig å regne om verdier fra den ene til den andre metoden.

Ny cut-off: < 5.6 kIU/L

For mer informasjon om analysen, se Hormonlaboratoriets brukerhåndbok (ous.labfag.no):

TPO-antistoff i serum