PTH-relatert peptid (PTHrP) analyseres nå som normalt

Hormonlaboratoriet er fra og med 07.02.24 ikke lenger forsinket med analyseringen av PTHrP.

Publisert 29.01.2024
Sist oppdatert 07.02.2024
Pipettering av prøver til manuelle analyser

Foto: Hormonlaboratoriet

Analyse av PTHrP utføres i analysegruppen Ekstraksjon / RIA / ELISA mm.

Forsinkelsesmelding 29.01.24

Forsinkelse i analyseringen av PTH-relatert peptid (PTHrP)

Det har dessverre oppstått forsinkelse i leveransen av reagens til PTHrP-analysen fra Nordic Diagnostica og Diagnostic Systems Laboratories.

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter.

Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Oppdatering 07.02.24

Hormonlaboratoriet er fra og med 07.02.24 ikke lenger forsinket med analyseringen av PTHrP.

For mer informasjon om analysen, se Hormonlaboratoriets brukerhåndbok (ous.labfag.no):

PTH-relatert peptid i plasma