Skjema for slektsopplysninger

For å forberede deg til timen hos oss, vil vi gjerne at du fyller ut Skjema for slektsopplysninger.

Vi ber deg fylle ut Skjema for slektsopplysninger (PDF) så nøyaktig som mulig. Fyll inn navn på både de slektningene som har hatt kreft og de som ikke har hatt kreft. For de slektningene som har hatt kreft, ønsker vi å vite hva slags type kreft de har hatt, alder ved diagnose og om de er i live. Hvis det ikke er nok plass i den aktuelle ruten, kan du bruke feltet for «andre slektninger» og spesifisere slektskapforholdet.

Det er foreløpig ikke mulig å returnere skjemaet elektronisk.

Hvis du har oppmøtetime, tar du skjemaet med til timen. Dersom du ikke har tilgang til skriver, vil du få et skjema til utfylling når du møter til timen.

Hvis du har telefonkonsultasjon, vil vi sende deg en returkonvolutt etter timen slik at du kan returnere skjemaet til oss. Dersom du ikke tilgang til skriver, kan vi sende deg et skjema til utfylling etter timen.

For å ta stilling til tilbud om gentest og/eller videre oppfølging, er det noen ganger nødvendig å innhente verifiserte opplysninger fra Kreftregisteret eller annen helseinstitusjon. Du kan samtykke skriftlig til dette på eget felt på skjemaet.

Skjema for slektsopplysninger (PDF)

Sist oppdatert 09.01.2024