Kurs

Det tilbys lærings- og mestringskurs for deg med påvist genfeil i BRCA1, BRCA2 eller PALB2.

Hensikten med kurset er at du som har fått påvist genfeil skal få økt kunnskap og forståelse for hva det betyr for deg og mulighet for å mestre din situasjon og gjøre gode valg. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en som har påvist genfeil deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til dialog, erfaringsutveksling og det er god tid til spørsmål.

Temaer på kurset:

·         Operasjon og rekonstruksjon av bryst
·         Erfaring fra en som har påvist genfeil
·         Oppdatert kunnskal om genfeil i BRCA1, BRCA2 og PALB2
·         Seksualitet, samliv og hormoner
·         Operasjon av eggstokker og eggledere

Ta gjerne kontakt for med Seksjon for arvelig kreft for mer informasjon og/eller påmelding.
Tone Vamre tlf: 23 07 57 45
Toril Sandmoen Gytri tlf: 23 07 55 28

Dersom du allerede står på venteliste, vil du bli kontaktet når vi kan tilby deg plass.
 


Sist oppdatert 08.06.2023