Forskningsprosjekter ved seksjon for arvelig kreft

Ved seksjonen gjennomføres egne kvalitets- og forskningsprosjekter. I tillegg er vi involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Seneffekter av forebyggende fjerning av eggstokker

Kvinner som tester seg for familiens genfeil i BRCA1 eller BRCA2 inviteres til å delta i denne studien der det skal undersøkes om og hvordan forebyggende fjerning av eggstokkene påvirker helsa. Se prosjektets hjemmeside BRCA.no​

​​
TUBA-WISP II

I denne studien skal det undersøkes om risikoen for å få eggstokkreft hos kvinner med genfeil i BRCA1 eller BRCA2 er lik når egglederne fjernes først og fjerning av eggstokkene utføres på et senere tidspunkt, sammenliknet med å fjerne eggstokkene og egglederne samtidig.

Du kan lese mer om TUBA-WISP II-studien her​


Sist oppdatert 12.06.2023