Arvelig pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft)

Det er grunnlag for å anta at 5 – 10 % av alle pankreaskrefttilfeller har arvelig årsak. Gener som er forbundet med pankreaskreft, er først og fremst forbundet med andre krefttyper, som for eksempel brystkreft, tarmkreft eller eggstokkreft.

​De fleste av genene som inngår i vårt genpanel for arvelig kreft er forbundet med en lett til moderat forhøyet risiko for pankreaskreft. Gener som er forbundet med pankreaskreft, er altså først og fremst forbundet med andre krefttyper, som for eksempel brystkreft, tarmkreft eller eggstokkreft.

Vi kan tilby gentest til pasienter med pankreaskreft eller personer som har nære slektninger med pankreaskreft. Dersom det blir funnet en genfeil i et av genene vi tester for, vil det være tilbud om spesiell oppfølging for tidlig diagnostikk og forebygging av krefttyper som genene gir vesentlig økt risiko for (for eksempel brystkreft, tarmkreft eller eggstokkreft).

Det er ikke enighet om screeningmetoder som effektivt og sikkert kan avdekke pankreaskreft tidlig og dermed helbrede kreftsykdom før den har spredd seg. Foreløpig anbefales det at all oppfølging for tidlig diagnostikk gjøres i regi av et forskningsprosjekt. Det er nylig etablert et slikt forskningsprosjekt, og dersom du tilhører den gruppe pasienter som skal få tilbud om å delta, vil du bli kontaktet av Seksjon for arvelig kreft.


Sist oppdatert 08.06.2023