Arvelig malignt melanom (føflekkreft)

Hudtype og overdreven soling er de mest kjente risikofaktorer for føflekkreft. Dersom flere i familien din har hatt føflekkreft eller du selv har hatt føflekkreft flere ganger, kan det være grunn til å utrede for arvelig årsak.

Hudtype og overdreven soling er de mest kjente risikofaktorer for føflekkreft. Dersom flere i familien din har hatt føflekkreft eller du selv har hatt føflekkreft flere ganger, kan det skyldes en nedarvet genfeil i CDK4- eller CDKN2A-genet. Personer med genfeil i CDK4 og CDKN2A har en forhøyet risiko for malignt melanom (føflekkreft) og noe forhøyet risiko for kreft i bukspyttkjertelen. 

Dersom du har genfeil i CDK4- eller CDKN2A-genet, får du tilbud om årlig oppfølging hos hudlege. Målet med jevnlige hudkontroller er å oppdage eventuelle forandringer i føflekker på et tidlig stadium. Per i dag har vi ikke andre typer kontroller til de som får påvist genfeil.
  Sist oppdatert 08.06.2023