Gjennomsnittlige ventetider

Ventetidene for Oslo universitetssykehus oppdateres hvert tertial.

​Ventetiden innenfor samme fagområde vil variere ut ifra den individuelle vurdering som alle får av sin henvisning og helsetilstand. Henvisningen vurderes av spesialist. Hvilket utfall vurderingen din har fått, avgjør din ventetid. I brevet som sendes ut etter at henvisningen er vurdert, er det redegjort for hvor lenge det er antatt at akkurat du må vente.

Dersom du får rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp kalles du rettighetspasient. Rettighetspasienter får en fristdato for når spesialisthelsetjenesten senest skal ha startet helsehjelpen, enten i form av utredning eller behandling. Fristen er juridisk bindende for sykehuset og gir deg som pasient visse rettigheter. Du blir informert om din frist og dine rettigheter i brev.

Dersom du ikke blir vurdert til å være rettighetspasient, får du ikke en frist som er juridisk bindende, med du vil likevel få helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. I et slikt tilfelle blir du informert om når helsehjelpen forventes å starte.

Ventelister ved Oslo universitetssykehus

Ventelistetallene for Oslo universitetssykehus viser at antall pasienter på venteliste gikk ned med cirka 18 prosent i løpet av 2013. 

Nedgangen var likt fordelt mellom ventende pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. Særlig stor var nedgangen blant pasienter som har ventet i mer enn 12 måneder. 

For pasienter som ved utgangen av 2013 står på venteliste var den gjennomsnittlige ventetiden 213 dager. Oslo universitetssykehus har gjennom 2013 redusert gjennomsnittlig ventetid, både for pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp. For pasienter uten rett til prioritert helsehjelp gikk  ventetiden i gjennomsnitt ned med 239 dager fra desember 2012 til desember 2013.

Gjennomsnittlig ventetid (dager) for ventende i desember
​20132012​2011​2010​
​Ventende med rett til prioritert helsehjelp​95108​​121172​
​Ventende uten rett til prioritert helsehjelp​306545​654​440​
​Ventende totalt​213353​468​344​


Du kan lese mer om ventetidene ved Oslo universitetssykehus, og sammenligne ventetider med andre sykehus, på nettstedet frittsykehusvalg.no. De lengste ventetidene ved Oslo universitetssykehus i 2012 var innen ortopedi, plastikk-kirurgi, nevrokirurgi, nevrologi, øre-nese-hals og øyesykdommer

Sist oppdatert 24.10.2016