Brukerundersøkelse – gull verd for Oslo universitetssykehus

Brukerundersøkelsen sendt på sms gjør at Oslo universitetssykehus (OUS) får tilbakemeldinger fra stadig flere pasienter. Dine tilbakemeldinger går automatisk rett inn i sykehusets forbedringssystem. Dermed er dine svar med på å gjøre oss bedre.

Illustrasjonsfoto

Nå du har registrert mobilnummeret ditt på sykehuset får du tilsendt brukerundersøkelsen på sms etter besøket.

Svarene fra brukerundersøkelsen sendes rett inn i sykehusets forbedringsverktøy, Achilles, der de blir strukturert. Slik blir dine tilbakemeldinger enkle å hente ut og benytte i daglig forbedringsarbeid.  

Dine egne kommentarer er særlige verdifulle. Her er det mye å lære for sykehuset.

Har måtte forholde meg til 6 forskjellige leger/spesialister…
Pasient etter behandling

Hva b​​ruker vi svarene til?

På bakgrunn av sms-undersøkelsen sendes det månedlig ut en rapport til lederne for sykehuset og avdelingen du har vært på.

Mange av de tilbakemeldingene som kommer frem gjennom brukerundersøkelsen harmonerer med det inntrykket ledelsen ved sykehuset har. Likevel er det nyttig å få slått fast at dette er et riktig bilde av hva som fungerer godt og mindre godt for deg.

Tilbakemelding​​er fra pasientene

I en av månedsrapportene for hele sykehuset er det fire områder pasientene melder at vi kan bli bedre på. Det gjelder pasientmedvirkning, ventetid, organisering og informasjon.

Spesielt fornøyd med at behandler også tok hensyn til min personlige situasjon ved å henvise til sosionom for meg.
Pasient etter behandling

Fritekstkommentarene er ansett som det mest nyttige innholdet i svarene fra sms-undersøkelsen. Her får vi mange konkrete tilbakemeldinger om hva som må forbedres.

Eksempler p​​å slike kommentarer (uredigert)

«Har måtte forholde meg til 6 forskjellige leger/spesialister…»

«Skulle gjerne hatt opplysninger på forhånd om hvordan jeg skulle leve ETTER operasjonen, f.eks at jeg ikke måtte løfte mer enn 2 kg på hele 6 uker! Hadde jeg vært klar over dette i forkant kunne jeg ha tatt forhåndsregler og f.eks hamstret mat mm!»

«Overleger med nesa i været holdning. Burde kurses i holdninger og behandling av pasienter. Mye ros til sykepleiere, vil man vite noe eller ha gjort noe oppsøk sykepleiere dem kan faget og pasienten.»

Likevel er det flest positive​​ tilbakemeldinger

«Siste konsultasjon var veldig bra; kom inn til avtalt tid, fikk følelsen av at legen var godt forberedt vedrørende det som hadde skjedd meg tidligere.»

«Spesielt fornøyd med at behandler også tok hensyn til min personlige situasjon ved å henvise til sosionom for meg.»

«Ble sendt til Ullevål direkte fra min øyelege med beskjed om at jeg hadde netthinneløsning, og at jeg burde opereres samme dag. På Ullevål gikk alt på skinner, med full info hele tiden. Jeg var der et døgn og følte at jeg i aller høyeste grad ble tatt vare på. Ble utskrevet lørdag formiddag, etter kontroll.»

Eksempler på forbedringer på bakgrunn av brukerundersøkelsen

  • Tilbakemeldinger om behov for mer informasjon om en type behandling har ført til at leger ved den aktuelle avdelingen følger pasientene nærmere opp gjennom telefonkonsultasjon.
  • Det har vært et problem med lang ventetid for en spesifikk behandling hos oss. Nå har vi lagt om denne behandlingen slik at den er både kortere og mer effektiv. Opplæring av terapeuter fra andre team gir dessuten økte ressurser.
  • På bakgrunn av tilbakemeldinger om behov for fysiske forbedringer har sykehuset for eksempel skaffet bedre stoler i venteområde og automatiske døråpnere.
Sist oppdatert 15.02.2023