Brukerundersøkelse

Gi oss tilbakemelding

Dine erfaringer som pasient ved Oslo universitetssykehus er viktig både for oss som jobber her og for pasienter som kommer etter deg. Vi trenger dine innspill for å bli bedre!

Foto av en mann som snakker med en kvinnelig resepsjonist

Dine erfaringer som pasient ved Oslo universitetssykehus er viktig både for oss som jobber her og for pasienter som kommer etter deg. Vi trenger dine innspill for å bli bedre!  

Spørreskjemaet har 12 spørsmål og tar ca. 2 minutter å fylle ut på mobilen. Det er også mulig å skrive en kommentar. De som er ofte på sykehuset, vil kun få en SMS i måneden. 

Hensikten med brukerundersøkelsen er å sørge for at så mange som mulig av våre pasienter har muligheten til å medvirke i sykehusets forbedringsarbeid. Dette er forankret i Oslo universitetssykehus' strategi og visjonen Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling. Det er også krav til å bruke pasientens erfaringer til forbedring av virksomheten i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.   

SMS med påminnelse om timeavtaler og brukerundersøkelsen sendes kun til de som har mobiltelefonnummer registrert i sykehusets journalsystem. Dette er frivillig. Det er også helt frivillig å svare når du har fått SMS om brukerundersøkelsen. Hvis du ikke ønsker å motta SMS fra Oslo universitetssykehus i framtiden, kan du henvende deg til avdelingen du har vært på og be dem om å slå av SMS-utsending i Dips (journalsystemet). Da vil du ikke lenger få SMS fra oss med påminnelser om polikliniske timer eller brukerundersøkelsen. 

Hvordan vi bruker svarene

Rapportene fra brukerundersøkelsen er på dagsorden i personalmøter og ledermøter i avdelingene i sykehuset. Ved å vie oppmerksomhet til pasientenes tilbakemeldinger kan vi bevare det som fungerer godt, og forbedre det som fungerer dårlig. Medarbeidere i direktørens stab gjennomgår i tillegg alle svar med tanke på forbedring og læring utover den enkelte avdeling. 

Når du svarer på spørsmålene, er du i utgangspunktet anonym. Din IP-adresse (adresse som tildeles en enhet, for eksempel en mobiltelefon eller PC) blir ikke lagret eller synlig for oss når du svarer på brukerundersøkelsen. Du kan ikke identifiseres av ledere eller ansatte du har vært i kontakt med. Ledere og ansatte får tilbakemeldingene fra pasienter som har vært i deres avdeling i en samlet månedsrapport. Men dersom du velger å skrive en kommentar der du beskriver identifiserende opplysninger om deg selv eller en spesiell situasjon med detaljer, kan de som kjenner igjen situasjonen likevel kunne forstå hvem det er som har svart.  

Vi ber deg om ikke å skrive navn, fødselsnummer, telefonnummer eller e-postadresse i kommentarfeltet. Spørsmål som stilles til sykehuset i kommentarfeltet blir ikke besvart. Hvis du har spørsmål om behandling, ta kontakt med avdelingen du har vært hos. Hvis du ønsker å sende en klage til Oslo universitetssykehus som du vil ha svar på, kan du sende det elektronisk via helsenorge.no (krever innlogging med BankID):

Klageskjema på helsenorge.no

Du kan også sende et brev til oss. Adressen er: 

Oslo universitetssykehus
Direktørens stab
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Les mer om hvordan vi benytter tilbakemeldingen fra deg

Hvis du har vært pasient og ikke mottatt SMS, eller er pårørende og ønsker å sende en tilbakemelding til sykehuset, er du velkommen til å skrive en kommentar nederst i dette skjemaet (nettskjema.no). Du trenger ikke å svare på spørsmålene som ikke er aktuelle for deg.

Om du ikke har vært pasient hos oss, men er pårørende, eller bare ønsker å komme med en kommentar, for eksempel på våre nettsider, kan du anonymt benytte "Fant du det du lette etter" nederst på denne siden.

Har du en god idé som kan være til nytte for våre pasienter og pårørende? Ved Oslo universitetssykehus har vi et eget idémottak, Idépoliklinikken, som gjerne hører fra deg.

Legg inn din idé om hvordan vi kan bli bedre! (idepoliklinikken.no).

Siden brukerundersøkelsen er anonym kan vi ikke besvare klager som kommer på den måten. Hvis du har en klage som du ønsker svar på, må du sende en skriftlig klage.

Les mer om retten til klage og erstatning 

 ​Takk for at du tar deg tid til å dele dine erfaringer med oss!

Sist oppdatert 04.09.2023