Klage og erstatning

Her finner du det du trenger å vite om klage på behandlingen og pasientskadeerstatning.

g_d72fdcaa_bcf7_4cc2_9b03_8041132432d9

Klage på beh​​andlingen

Hvis du vil gi oss en tilbakemelding enten på behandling, diagnostikk, kommunikasjon, rettigheter, måten du er blitt møtt på eller annet, kan du sende den elektronisk via klageskjema på helsenorge.no (krever innlogging med BankID). Du kan også sende brev til oss på følgende adresse. Husk å oppgi hvilken avdeling du har vært på:

Oslo universitetssykehus HF
Direktørens stab
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Hvis du ønsker hjelp med, eventuelt har spørsmål vedrørende en klage kan du kontakte personalet på avdelingen, de vil kunne gi deg råd.

Har du medisinske spørsmål du lurer på, er det best om du henvender deg direkte til behandlende lege på avdelingen, eventuelt pr telefon eller brev. Du kan også kontakte din fastlege.

Se oversikt over alle avdelinger og finn kontaktinformasjon.

Digitalt skjema for rettighetsk​lage

Du kan benytte digitalt skjema for rettighetsklage på helsenorge.no hvis du mener at dine rettigheter ikke er ivaretatt ved at du

  • har fått avslag på utredning/behandling
  • ikke har fått time innen lovfestet tidspunkt
  • ikke har fått avtalt/lovet informasjon fra sykehuset
  • ikke har fått avtalt/lovet oppfølging fra sykehuset

Gå til skjema rettighetsklage på helsenorge.no

Pasientskadeerstat​ning

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt.

Skaden må

  • skyldes svikt i behandlingen
  • ha ført til et økonomisk tap
  • ikke være for gammel

Les mer og søk om pasientskadeerstatning på npe.no

Gi oss din tilba​​kemelding

Vår brukerundersøkelse kan også benyttes til å gi tilbakemelding på det du ikke er fornøyd med, men da vil du ikke få svar fra oss. Det er mulig å hoppe over spørsmål som ikke er relevante og bare benytte kommentarfeltet).

Takk for at du tar deg tid til å dele dine erfaringer med oss!

Sist oppdatert 26.06.2023