Forløpskoordinator kreft

Her finner du oversikten over forløpskoordinatorer i de ulike pakkeforløpene for kreft.

Forløpskoordinator er din kontaktperson i pakkeforløpet og skal sørge for at du er godt informert og slipper unødig ventetid. Les mer om pakkeforløp og koordinatorfunksjonen her.

Hvis du er i tvil om hvilken enhet du skal henvende deg til, kan du forsøke ett av de telefonnumrene som er oppgitt under ditt pakkeforløp.  De vil forsøke å hjelpe deg og sette deg i kontakt med rett enhet.

Det kan være noe ventetid for å nå gjennom på telefonen.

Forløpskoordinator
Tlf:  909 91 529
Hverdager: kl 0730-1500

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator Indremedisin, Ullevål
(Medisinsk dagpost) tlf: 23 01 60 25
Mandag og torsdag fra kl 0800-1530

Les mer om behandlingsprogrammet for diagnostisk forløp.

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator Bryst og endokrin, Aker
Tlf: 99 16 89 24
Hverdager: kl 0900-1400

Brystdiagnostisk senter (BDS) Radiumhospitalet OCCI
Tlf: 22 78 24 88

Henvist fra et annet sykehus

Forløpskoordinator, Bryst og endokrin, Aker
Tlf: 99 16 89 24 / 23 03 30 69
Hverdager: kl 0900-1400

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Radiumhospitalet og Ullevål
Tlf: 22 93 45 86/ 90 63 02 65
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for brystkreft.

Ny- og viderehenviste

ØNH-avd Rikshospitalet, Ekspedisjon (setter over til forløpskoordinatorer) 
Tlf: 23 07 16 33 
Hverdager: kl 0800-1530 

Viderehenviste

Forløpskoordinator, onkologisk, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 45 94 / 46806477
Hverdager: kl 0730-15.30

Les om behandlingsprogrammet for hode- og halskreft.

For pakkeforløp akutt leukemi
Ring vakthavende hematolog på Rikshospitalet: Tlf: 23 07 00 00

Forløpskoordinator Rikshospitalet
Tlf: 23 07 35 46 / 23 07 36 04
Hverdager: kl 0800-1500

Les om behandlingsprogrammet for kronisk lymfatisk leukemi.
Les om behandlingsprogrammet for myelomatose (benmargskreft).
Les om behandlingsprogrammet for akutt leukemi.

Forløpskoordinator Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 45 90 / 46 86 22 96
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for lymfekreft (lymfom).

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator, Gastromedisin, Ullevål  (Koloskopi og sigmoideoskopi)
Tlf: 94 14 21 54 / 23 02 65 70
Hverdager: kl 0815-1530

Forløpskoordinator, Gastrokirurgi Ullevål (Rektoskopi)
Tlf: 22 11 99 14 / 46 86 25 74
Hverdager: kl 0900-1100 og 1230-1330 / 0800-1530

Avd. for gastro- og barnekirurgi
Tlf: 22 11 95 50
Hverdager: kl 0800-1500

Henvist fra et annet sykehus

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Ullevål
Tlf: 22 11 99 14 / 46 86 25 74
Hverdager: kl 0900-1100 og 1230-1330 / 0800-1530

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 58 46 / 22 93 57 36
Hverdager: kl 0900-1100 og 1200-1400

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Ullevål
Tlf: 23 02 76 40 / 90 24 69 07
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for tykk- og endetarmskreft.

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator, Aker
Tlf: 23 03 44 23
Hverdager: kl 0830-1500

Inntakskontor, Aker
Tlf: 22 89 40 14
Hverdager: kl 1000-1400

Henvist fra et annet sykehus

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Aker
Tlf: 23 03 44 23
Hverdager: kl 0830-1500

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 57 40 / 22 93 57 36 / 22 93 48 92
Hverdager: kl 0900-1100 og 1200-1400

Inntakskontor, Aker
Tlf: 22 89 40 14

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 45 93 /22 93 43 23 / 90 98 16 74
Hverdager: kl 0730-1500

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Ullevål
Tlf: 23 02 66 38 / 47 71 26 31
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for blærekreft.
Les om behandlingsprogrammet for nyrekreft.
Les om behandlingsprogrammet for peniskreft.

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator, Aker
Tlf: 23 03 48 93 
Hverdager: kl 0900-1400

Inntakskontor, Aker
Tlf: 22 89 40 14
Hverdager: kl 1000-1400

Henvist fra et annet sykehus

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Aker
Tlf: 23 03 48 93 
Hverdager: kl 0900-1400

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 57 40 / 22 93 57 36 / 22 93 48 92
Hverdager: kl 0900-1100 og 1200-1400

Inntakskontor, Aker
Tlf: 22 89 40 14
Hverdager: kl 1000-1400

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 45 93 /22 93 43 23 / 90 98 16 74
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for prostatakreft.

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator Aker
Tlf: 23 03 44 23
Hverdager: kl 0900-1400

Inntakskontor Aker tlf: 22 89 40 14
Hverdager: kl 1000-1400

Henvist fra et annet sykehus

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling Aker
Tlf: 23 03 44 23
Hverdager: kl 0900-1400

Inntakskontor Aker tlf: 22 89 40 14
Hverdager: kl 1000-1400

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 57 40 / 22 93 57 36 / 22 93 48 92
Hverdager: kl 0900-1100 og 1200-1400

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 57 52 / 47 71 26 31
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for testikkelkreft.

Forløpskoordinator, Radiumhospitalet
Tlf: 90 95 46 13 / 22 93 40 00
Hverdager: Kl 0830-1500

Ekspedisjon
Tlf: 22 93 56 91
Hverdager: kl 0830-1500

Les om behandlingsprogrammet for livmorkreft.
Les om behandlingsprogrammet for eggstokkreft.
Les om behandlingsprogrammet for livmorhalskreft.

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator Nevrologi, Ullevål
Tlf: 23 02 62 59
Hverdager: kl 0800-1530

Henvist fra et annet sykehus

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Rikshospitalet
Tlf: 23 07 43 41 / 23 07 43 00
Hverdager: kl 0900 - 1500

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Ullevål
Tlf: 22 11 76 36 / 22 11 97 90
Hverdager: kl 0730-1500

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 97 42 95 14 / 22 93 45 85
Hverdager: kl 0730-15.30

Les om behandlingsprogrammet for hjernekreft.

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator Lungemedisin Ullevål
Tlf: 22 11 75 81
Hverdager: kl 0800-1530

Ekspedisjon
Tlf: 22 11 92 80
Hverdager: kl 0900-1500

Henvist fra et annet sykehus

Forløpskoordinator, Ullevål
Tlf: 22 11 75 81
Hverdager: kl 0800-1530

Ekspedisjon
Tlf: 22 11 92 80
Hverdager: kl 0900-1500

Forløpskoordinator Rikshospitalet
Tlf: 23 07 25 12
Hverdager: kl 0900-1500

Ekspedisjon
Tlf: 23 07 25 15
Hverdager: kl 0800-1600

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Ullevål
Tlf: 23027660 / 90 99 15 29
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for lungekreft.

Forløpskoordinator Barnemedisin Rikshospitalet
Tlf: 23 07 45 86 / 23 07 45 60
Hverdager: kl 0900-1100 og 1300-1500

Forløpskoordinator Nevrokirurgisk Rikshospitalet
Tlf: 23 07 43 33
Hverdager: kl 0900 - 1500

Forløpskoordinator Barn Radiumhospitalet
22934595 / 97429514
Hverdager: kl 07.30-15.30

Forløpskoordinator ortopedisk avd. 
22 93 57 40 

Les om behandlingsprogrammet for barnekreft.

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator Gastromedisin, Ullevål
Tlf: 94 14 21 54 / 23 02 65 70
Hverdager: kl 0815-1530

Henvist fra et annet sykehus

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling, Ullevål
Tlf: 22 11 74 20 / 46 86 51 54
Hverdager: kl 0830-1500

Ekspedisjon
Tlf: 22 11 95 50
Hverdager: kl 0800-1500

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Ullevål
Tlf: 23 02 76 39 / 95 29 04 59
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for spiserørs- og magesekkreft.

Forløpskoordinator Ortopedisk avd. og Avd. for gastro- og barnekirurgi, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 57 40 / 22 93 57 36
Hverdager: kl 0900-1100 og 1200-1400

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 97 42 95 14 / 22 93 45 91 / 22 93 45 95
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for ben- og bløtvevskreft (sarkom).

Henvist fra fastlege og private spesialister

Ikke utført biopsi / usikker diagnose
Forløpskoordinator, Hud-avd Rikshospitalet
Tlf: 94 17 32 70
Alle hverdager unntatt tirsdag: kl 1000-1100

Klar diagnose, vurdering av kirurgisk behandling
Forløpskoordinator, Plastikkirurgi Rikshospitalet
Tlf: 23 07 42 46
Hverdager: kl 0900-1100

Forløpskoordinator, Plastikkirurgi Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 48 92 / 22 93 57 40 / 22 93 57 36
Hverdager: kl 0900-1100 og 1200-1400

Henvist fra et annet sykehus

Vurdering av onkologisk behandling
Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Radiumhospitalet
Tlf: 22 93 45 94 / 46806477
Hverdager: kl 0730-15.30

Les om behandlingsprogrammet for føflekkreft.

Ki67 < 20  (NET) og usikker diff. grad
Forløpskoordinator Rikshospitalet
Tlf: 23 07 02 95 / 23 07 06 57
Hverdager: kl 0900-1400

 Ki67 > 20 (NEC)
Forløpskoordinator Ullevål
Tlf: 23 02 76 39 / 95 29 04 59
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for nevroendokrine svulster.

Forløpskoordinator, kirurgisk behandling Rikshospitalet
Tlf: 23 07 38 86 / 23 07 36 41 / 23 07 25 29
Hverdager: kl 0800-1500

Forløpskoordinator, onkologisk behandling, Ullevål
Tlf: 23 02 76 39 / 95 29 04 59
Hverdager: kl 0730-1500

Forløpskoordinator, medisinsk avdeling, Rikshospitalet
Tlf: 23 07 08 28
Hverdager: kl 0830-1400

Les om behandlingsprogrammet for leverkreft.
Les om behandlingsprogrammet for bukspyttkjertelkreft.
Les om behandlingsprogrammet for galleveiskreft.

Henvist fra fastlege og private spesialister

Forløpskoordinator, bryst- og endokrinkirurgi, Aker
Tlf: 91 37 76 84
Hverdager: kl 0800-1530

Forløpskoordinator, ØNH-avdeling Rikshospitalet
Tlf: 23 07 16 33
Hverdager: kl 0800-1530

Henvist fra et annet sykehus

Forløpskoordinator, avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet
Tlf: 90 63 02 65
Hverdager: kl 0730-1500

Les om behandlingsprogrammet for skjoldbruskkjertelkreft.

Sist oppdatert 04.09.2023