OUS nettverk for kontinuerlig forbedring

Nettverk for kontinuerlig forbedring er et kompetansenettverk til støtte for klinikkenes kontinuerlige forbedringsarbeid for bedre flyt, kvalitet og sikkerhet i sykehusets arbeidsprosesser.

Hovedoppgaven er å støtte klinikkene i å bygge praktisk forbedringskunnskap hos de ansatte.

Nettverket består av to representanter fra hver av sykehusets klinikker og seks representanter fra Direktørens stab. Nettverket er ledet av Anne Hydle.

​I tillegg til overordnet nettverk, har flere av sykehusets klinikker egne nettverk som støtter opp om forbedringsarbeidet i egen klinikk.

Kontinuerlig forbedringsarbeid på Oslo universitetssykehus

Kontakt oss

E-post: forbedringsnettverket@ous-hf.no​​

Sist oppdatert 26.06.2023