Håndbokssystem

EHåndbok

Alle interne prosedyrer og andre styrende dokumenter ved Oslo universitetssykehus er samlet i et elektronisk håndboksystem, eHåndbok. Disse dokumentene er laget for å sikre god styring i sykehuset og støtte for de ansattes arbeid.

Mange utenfor sykehuset kan også ha nytte av å lese våre interne prosedyrer og styrende dokumenter. Her i denne internettutgaven presenterer vi et utvalg av dokumenter som vi deler med allmennheten. Dokumentene er først og fremst skrevet for internt bruk, og form og innhold kan være preget av det. Oslo universitetssykehus tar ikke ansvar for bruk av innholdet utenfor eget sykehus.

Gå til eHåndbok​ for Oslo universitetssykehus (ehandboken.ous-hf.no)​

Hvordan finne dokumenter?

Det enkleste er å skrive et søkeord i søkefeltet oppe til venstre. Du kan velge mellom tittelsøk og fritekstsøk ved å klikke på dokumentikonet foran feltet. Dokumentene er plassert i mapper i strukturen til venstre. I de oransje mappene (nivå 1), finner du dokumenter som er overordnede eller som er felles for alle i sykehuset. Dokumenter som er laget for den enkelte klinikk og avdeling, finner du i de blå mappene (nivå 2).

Tilbakemelding på eHåndboks internettutgave?

Send e-post til ehaandboken@ous-hf.no.

Daglig ansvarlig for eHåndbok​​​

  • Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling.
Sist oppdatert 18.08.2022