En blå himmel med hvite skyer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer (RESearch Centre for Obstetrics and Gynaecology) ved Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, forsker på svangerskapskomplikasjoner (blant annet svangerskapsforgiftning og morkakesvikt) og senere helse for mor, urogynekologi, generell gynekologi og obstetrikk (fødselshjelp).

Kontakt oss

Nyheter

Nyheter
En blå himmel med hvite skyer

Forskningsblogg

Forskningsblogg
En blå himmel med hvite skyer
Sist oppdatert 25.10.2022